Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frida laddar för världens största lärarkonferens

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hallå där Frida Gustafsson Wennö, vd för TÄNK OM som är partner till världens största digitala lärarkonferens! Nu är det över 50 000 anmälda världen över till konferensen på lördag. Kan du berätta om vad det här är för slags konferens?

– Lite förenklat uttryckt är det en onlinekonferens för lärare, av lärare. Syftet är att lyfta och hedra lärares fantastiska arbete. Innehållet fokuserar på hur coronapandemin påverkat skolan runt om i världen och lärares betydelse framöver. Utbildning, och det sammanhang förskola och skola skapar, är mer än någonsin en bärande samhällsfunktion i hela världen. Det behöver vi prata mer om.

Läs hela intervjun med Frida här. 

Här kan du anmäla dig till konferensen.