Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Distansundervisning för gymnasiet upphör 15 juni

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort rekommendationen om distansundervisning på gymnasiet. Beslutet gäller från den 15 juni, gymnasieskolorna öppnas alltså efter terminens slut. 

För alla gymnasieskolor inom AcadeMedia betyder detta att skolorna formellt öppnar den 15 juni. Majoriteten av alla medarbetare på våra enheter börjar sin sommarledighet några dagar senare, strax före eller strax efter midsommar.

 Vår utgångspunkt är därför att inte återgå till arbete i skolans lokaler under dessa dagar utan istället fortsätta distansarbetet för lärarna fram till dess ledigheten börjar. Det viktigaste skälet till detta är att denna termin tagit mycket kraft och att många behöver lugn och vila. Att då, några dagar innan sommarledigheten börjar, göra ytterligare en förändring skulle motverka det behovet. 

Dessutom gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens råd att alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.

En annan konsekvens av beslutet är att de som har sommarskola kan använda skolans lokaler som vanligt vilket kommer att underlätta arbetet.

Vi räknar med att skolstarten i höst kommer att bli som en vanlig höststart, vi kommer alltså att kunna välkomna samtliga elever till skolans lokaler.

Det har varit en extraordinär vår, och det kommer att bli en speciell sommar för många av oss. Det tydliga besked som kom idag betyder förhoppningsvis att vi kan se fram emot en betydligt mer normal höst.

Här finns pressmeddelandet från 29 maj i sin helhet: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/kravet-pa-distansundervisning-lattas-upp/

#Corona