Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Se globala lärarkonferensen i efterhand

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Över 100 000 lärare från 81 länder deltog på T4 Event, den globala lärarkonferensen som gick av stapeln lördagen den 30 maj. Nu finns möjlighet att se hela konferensen i efterhand.

T4 Event handlade framför allt om hur coronapandemin påverkat skolan runt om i världen och lärares betydelse framöver. Fokus var lärares välmående, ledarskap, teknologi och samarbete. TÄNK OM, som är en del av AcadeMedia, var med som enda svenska samarbetspartner till konferensen.

Bland huvudtalarna fanns nobelpristagaren Malalas pappa, Ziauddin Yousufzai som är lärare och medgrundare av The Malala Fund. Han talade 3:03:20 in i sändningen, då han gav en hälsning till världens lärare från Malala.

Medverkade gjorde även representanter från OECD, Världsbanken, Education International, UNESCO med flera.

Länk till konferensen

Här kan du se konferensen i efterhand

Länk till agendan

Här kan du läsa agendan för att hitta ett speciellt avsnitt