Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skola hemma – vad tar vi med oss framåt?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu finns dokumentation från Skola hemmas heldagskonferens som hölls i början av maj. På konferensen belystes distansundervisning och behovet av stöd för att få en så bra skolgång för våra elever som möjligt.

Konferensen Skola hemma arrangerades av RISE (Research Institutes of Sweden) och UR. Under dagen berördes frågor som: Hur har det gått att hantera undervisning och elever på distans under Coronapandemin och vad händer framöver? Hur kan vi planera för kontinuitet och hållbarhet framåt, samtidigt som vi hanterar nuet? Vilket stöd finns att få? Hur gör kollegor på andra håll?

AcadeMedia hade två rektorer som medverkade. Edward Jensinger, NTI Gymnasiet Lund talade om ”Att vara elev när lärandet sker på distans”. Ingela Netz, Parkskolan höll föredrag om ”Att vara lärare med elever på distans idag och vid skolstarten”.

Här kan du läsa en sammanfattning av programpunkterna under konferensen samt direktlänkar till respektive programpunkt: Referat Skola hemma

Programmet finns i sin helhet på skolahemma.se.

 

 

#Corona