Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Global konferens med fokus lärares uppdrag

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den sista helgen i maj fick över 100 000 lärare en gemensam röst på världens största lärarkonferens – T4 Event. Lärare världen över har försökt möta krisen genom att sätta elevernas välbefinnande och trygghet i fokus. AcadeMedia har pratat med fyra medarbetare som deltog.

Läs hela artikeln här