Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

VD Marcus Strömbergs sommarhälsning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu kan du se VD Marcus Strömbergs filmade sommarhälsning när han tackar alla medarbetare för en fantastisk insats denna vår och önskar alla en fin sommar.

”Efter en kris bygger man utveckling. Det har varit en väldigt speciell tid för alla oss i AcadeMedia, i hela samhället och hela världen. Tack för ditt engagemang och efter sommaren är du välkommen till en spännande höst. Då kommer vi att starta nya skolor och även ta med oss mycket av den digitala utvecklingen vi haft under våren. Vi har aldrig gjort så mycket för så många människor som AcadeMedia gör just nu.”

Se hela sommarhälsningen här.