Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kom ihåg friskvårdsbidraget!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du har väl inte glömt friskvårdsbidraget? För att få bidraget ska du registrera kvitton eller beställa en tjänst i förmånswebben senast den 30 juni.

Förmånswebben hittar du här.

På förmånswebben hittar du även massor av rabatter, försäkringar och hjälp att planera din pension m.m. I den här filmen berättar några medarbetare mer om vilken nytta de haft av förmånswebben.