Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kom ihåg friskvårdsbidraget!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du har väl inte glömt friskvårdsbidraget? För att få bidraget ska du registrera kvitton eller beställa en tjänst i förmånswebben senast den 30 juni.

Förmånswebben hittar du här.

På förmånswebben hittar du även massor av rabatter, försäkringar och hjälp att planera din pension m.m. I den här filmen berättar några medarbetare mer om vilken nytta de haft av förmånswebben.