Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nytt formulär för nyanställning lanseras i höst

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lanseringen av ett nytt formulär för beställning av anställningsavtal, konton, dator, telefon med mera till nya medarbetare har flyttats från slutet av juni till under hösten. Formuläret kommer som tidigare att finnas i Servicewebben, under rubriken ”Beställningar till medarbetare”.