Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nytt formulär för nyanställning lanseras i höst

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lanseringen av ett nytt formulär för beställning av anställningsavtal, konton, dator, telefon med mera till nya medarbetare har flyttats från slutet av juni till under hösten. Formuläret kommer som tidigare att finnas i Servicewebben, under rubriken ”Beställningar till medarbetare”.