Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tema på Hjärnpodden för bättre psykisk hälsa efter corona

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur mår vi egentligen efter den här våren som kantats av händelser och stora utmaningar både på inidivid- och samhällsnivå? Den psykiska ohälsan kommer troligen att öka som ett resultat av Covid 19. Isoleringens effekter, arbetslöshet och bristande känsla av sammanhang kommer att få konsekvenser. Genom Hjärnpoddens temasatsning #Välmående2020, vill AcadeMedias skolöverläkare Kristina Bähr bidra med redskap och verktyg för att hantera en negativ tankespiral. I veckan släpps det sista poddavsnittet av tre.

Kristina Bähr är barnläkaren som blev coach, talare, mentor, och folkbildare. Utöver sitt jobb som skolöverläkare på AcadeMedia, driver hon sedan 2015 poddcasten Hjärnpodden. Här samtalar hon med inbjudna gäster om det mänskliga beteendet kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Hon var en av de första i poddvärlden och hade som mest runt 50 000 nedladdningar per månad, utöver de som streamar. Så här fem år och 123 avsnitt senare kan hon fortfarande skryta med 6 500 nedladdningar förra veckan – trots en numera stenhård konkurrens.

Vill skapa en folkrörelse

Hon drivs av en folkbildningsiver, och det var också det som fick henne att dra igång #Välmående2020 tillsammans med psykologen Petri Partanen.

– Vi har inte tid att vänta. Den psykiska ohälsan kommer successivt att öka, skolan och andra aktörer måste rustas inför det som kommer, säger hon.

Hjärnpoddens ordinarie lyssnare är föräldrar och vårdnadshavare, främst till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samt lärare, chefer och läkare. Välmåendepoddarna hoppas hon kommer att nå ännu fler.

– Jag vill skapa en folkrörelse av detta, säger hon. Vi måste hjälpas åt att hantera det vi står inför.

Verktyg att stoppa negativa tankespiraler

I podden delar hon och Petri Partanen med sig av konkreta tips för hur man kan tänka kring sitt tänkande och hur man kan stoppa negativa tankespiraler.

– Vi behöver medvetandegöra och utmana våra tankefällor, så att vi inte hamnar i ett ältande som inte leder någonstans, säger hon. Det gäller att fundera över om den känslan jag känner just nu verkligen hjälper mig.

De båda konstaterar också i podden att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, är nödvändiga ingredienser för det psykiska välbefinnandet.

– Vi måste göra något för varandra för att må bra, säger Kristina Bähr och framhåller människans behov av att känna sammanhang.

– Vi mår bättre i en kontext, konstaterar hon.

Tacksamhet och förundran skapar välmående

Andra konkreta verktyg som de båda bjuder på är tacksamhet och förundran. Att skriva en tacksamhetsdagbok där man redogör för vad man är tacksam för, kan vara ett bra redskap som dessutom kan bidra till det egna lärandet på sikt. Särskilt om man också försöker beskriva varför man känner tacksamhet och vad som ledde dit.

Själv skrev Kristina Bähr nyligen ett tacksamhetsbrev till sin gamla gymnasielärare, så här massor av år senare. Av henne blev hon uppmuntrad, sedd och lyssnad på. Nu uppmanar hon fler att skriva sådana brev och att sprida dem i sociala medier med hashtagen #välmående2020.

– Även att känna förundran skapar välmående, säger hon i podden och tipsar oss om att skriva ned eller spela in vad man förundras över och varför.

– Det är ett sätt att hålla kvar känslan, att fördröja den lite.

Ur ett skolperspektiv är det en självklarhet för Kristina Bähr att satsa på att öka det psykiska välmåendet, inte minst hos barn och ungdomar.

– Människans kognitiva förmåga försämras betydligt när vi mår psykiskt dåligt, säger hon. Om vi inte gör något åt utvecklingen, blir det svårt för oss att uppfylla skolans uppdrag att skapa demokratiska individer som på sikt bidrar till vårt gemensamma samhälle.

Fakta

Här kan du lyssna på Hjärnpodden och avsnitten om #Välmående2020.
Hjärnpodden hittar du även på Spotify eller andra ställen där poddar finns.

Vill du själv dela med dig i sociala medier av det du känner tacksamhet över eller reflektera över våren som gått och hur du mår, använd gärna hashtagen #Välmående2020.

Kontakt: Kristina Bähr, Skolöverläkare, tel: 08-7944235, mobil: 0724532793, e-post kristina.bahr@academedia.se


Foto: Tomas Kihlman