Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Helena Wallberg inspirerar lärare att möta elever på nya sätt i webbutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hallå där Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare till den populära boken Lektionsdesign – en handbok. Tillsammans med AcadeMedia Academy, Vittra och Pysslingen Skolor har du tagit fram en webbutbildning för våra lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kursen utgår från boken, vad handlar den om?

– Först och främst är det väldigt roligt att min bok får bidra till Academys utbud för att stödja lärares praktik. Boken handlar om vad man kan göra konkret för att möjliggöra en undervisning som möter alla elever. Jag visar hur man kan tänka på lektionen som uppbyggd i olika faser, från att sätta igång till att avsluta och tänka igenom vad som hände.

I boken ger du exempel på hur det kan se ut när man differentierar undervisningen. Vad innebär det för dig?

– Det innebär att man ser till att elever får möjlighet att ta in information på fler sätt, bearbeta den på fler sätt och visa vad de kan på fler sätt. Det som ska läras och kunnas designas utifrån den grupp som ska lära och kunna. Det är förstås självklart för alla oss lärare men det är inte så lätt i att få till i praktiken. Jag hoppas att min handbok och webbutbildningen kan ge verktyg för att bli säkrare på detta.

Kan du ge konkreta exempel på metoder eller verktyg för att skapa en differentierad undervisning som når alla elever?

– När jag själv började prova att differentiera min undervisning så skapade jag först tre sätt att visa kunskaper eller tre sätt som eleverna fick välja att examineras. Sedan insåg jag att det inte bara är slutet som behöver differentieras, resultatet blir bättre om eleverna också får jobba på fler än ett sätt, så jag gjorde tre vägar: the country road, the highway och the fast lane.

Hur gick det till?

– Elevernas uppmanades att välja om de ville jobba långsammare och noggrannare eller snabbare och kanske med någon särskild inriktning.

– En ankaruppgift är också ett enkelt sätt att börja differentiera. Ankaret är en uppgift eller ett arbete som varje elev har utifrån sitt intresse eller behov av träning. Jag kunde till exempel säga att nu jobbar vi med ankaruppgift i 30 minuter och då läste några lättlästa texter för att träna läsförståelse, någon hade ett fördjupningsprojekt medan andra förberedde en presentation som de skulle genomföra i klassen.

– Om man jobbar formativt måste inte alla göra samma sak på samma tid. Samla på information om vad eleverna kan och gör en helhetsbedömning vid vissa tillfällen så ökar motivationen och också likvärdigheten.

Vad är skillnaden mellan lektionsplanering med lektionsdesign?

– Lektionsdesign sätter processen i fokus istället för en färdig planering som ska levereras till elever och tas emot av dem. En design innebär att man tänker efter före, hur något ska formas och användas av mottagaren. En design innebär också att man förutspår vad som ska och kan hända i olika faser av lektionen. I vissa grupper behöver man tänka efter mer kring början av lektionen medan andra grupper kräver att man tänker efter mer när det är dags att sätta igång arbete.

Om du ska välja något som du verkligen vill att AcadeMedias lärare ska ta med sig från utbildningen, vad skulle det vara?

– Mod! Våga prova! Det värsta som kan hända är att det inte funkar och då får man fundera tillsammans vad det kan bero på. Det behöver inte vara fel på designen, den kanske bara behöver en annan tajming eller att eleverna blir mer delaktiga i hur läraren tänker. Jag vill också att lärare tar med sig det som forskning visar: det går att möta fler elever och det går att förändra och utveckla både elever, sig själv och skolan.

Fakta om webbutbildningen

Webbutbildningen vänder sig till lärare i AcadeMedias grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar och finns i Academedia Academys utbildningswebb. Den består av tre filmer, som är omkring 20 minuter långa, och förslag på reflektionsfrågor efter varje film. Man kan med fördel avsätta tid för samtal i kollegiet efter att man titta på en eller flera filmer. Man behöver inte ha läst boken innan.

Vem är Helena Wallberg?

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska, fil. mag. i specialpedagogik och författare. Hon är även skribent för Grundskoletidningens systertidning Pedagogisk Snabbguide.