Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Problem med ditt lösenord?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Har du glömt ditt lösenord eller behöver byta lösenord?

Gör så här:

Gå till vår kontowebb – https://konto.academedia.se/

För att byta lösenord – Väj alternativet ”Byt lösenord” (om du minns ditt lösenord, men vill byta det)

Glömt lösenord – Välj alternativet ”Glömt mitt lösenord” (om du inte minns det och behöver ett nytt – NOTERA att detta förutsätter att du vid tidigare tillfälle redan har registrerat ditt telefonnummer för lösenordsåterställning)

Arbetar du inom grundskola och inte kan byta lösenord själv i Schoolsoft, vänder du dig i första hand till din Schoolsoftadministratör

Notera!

För att kunna använda kontowebben så måste du ha registrerat dig för det tidigare. Det görs genom att sätta upp säkerhetsfrågor samt lägga in ett mobilnummer dit lösenordet kan skickas vid lösenordsbyte. Om du inte är registrerad än, men du vet ditt nuvarande lösenord, då kan du göra registreringen under alternativet ”Jag vill registrera eller ändra mina uppgifter för lösenordsåterställning”. Du som inte minns ditt lösenord behöver hjälp att registrera dig för kontowebben kontakta IT Servicedesk på nedan uppgifter. Genom registrering på sidan kan du framöver alltid hantera återställning och lösenordsbyten via denna sida och behöver inte vända dig till IT Servicedesk – snabbt och smidigt.

Support

Om du behöver hjälp är du välkommen att använda dig av nedanstående alternativ