Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Camilla Egerlid blir ny utbildnings­direktör för Hermods

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Camilla Egerlid blir ny utbildningsdirektör för Hermods då Petter Hallman valt att gå vidare utanför koncernen. Camilla tillträder den 1 september och kommer närmast från rollen som verksamhetschef för Hermods komvux.

Petter Hallman började på AcadeMedia hösten 2013 och har haft ett flertal roller med fokus på affärsutveckling, digitalisering och verksamhetsledning. Han har bland annat varit operativ chef för AcadeMedias gymnasier och CIO för koncernen med uppdrag att mobilisera kring digitalisering. 2018 tillträdde Petter rollen som utbildningsdirektör på Hermods. Nu gå Petter vidare utanför AcadeMedia till rollen som Managing Director för hälsoföretaget Avonova Sverige.

– Petter har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga ett stabilare och ännu bättre Hermods med en stark organisation som kan växa över tid. Han har drivit innovation och utvecklingsarbete, så som nästa generation av lärplattformen Novo samt lagt grunden för Hermods hållbarhetsarbete. Jag vill även tacka Petter för hans viktiga insatser för att utveckla AcadeMedias vuxensegment som helhet, säger Christer Hammar, chef AcadeMedia vuxenutbildning.

Camilla Egerlid har arbetat på Hermods i tre år, varav de senaste två åren som verksamhetschef för Hermods komvux. Camilla har en bakgrund inom rekrytering och bemanning. Innan hon började på Hermods var hon bland annat VD på bemanningsföretaget Experis och hon har även varit styrelseordförande i Rt-labs.

– Det känns fantastiskt roligt att Camilla vill anta utmaningen att leda Hermods vidare och jag är övertygad om att hon är rätt person för uppgiften. Camilla har en lång erfarenhet av att leda personalintensiva organisationer. Hon har varit en viktig del i Hermods utvecklingsresa de senaste åren och har utvecklat Hermods komvux på ett imponerande sätt, säger Christer Hammar.

– Jag känner mig mycket hedrad att få ta över ansvaret för hela Hermods. Vi jobbar med det viktigaste som finns – utbildning – och jag får göra det tillsammans med fantastiska människor. Som marknadsledare utmanas vi ständigt och utveckling är en konstant för att vi ska fortsätta att vara ledande. Jag ser fram emot att fortsätta på vår inslagna väg – att bygga ett hållbart Hermods som hjälper människor att lyckas, säger Camilla Egerlid, tillträdande utbildningsdirektör på Hermods.

Camilla tillträder rollen som utbildningsdirektör den 1 september. Petters sista dag på Hermods är den 30 september. En rekryteringsprocess för att hitta en ny verksamhetschef för Hermods komvux har inletts.

#Hermods