Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Augustihälsning från vår VD Marcus Strömberg

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Marcus Strömberg, VD önskar alla medarbetare välkomna till en ny hösttermin se hälsningen nedan