Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Seminarium: Digitalisering inom skolan – efter kris kommer utveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det dags att reflektera över den speciella vårterminen 2020. Välkommen till ett webbsänt seminarium där vi summerar och blickar framåt när det gäller digitalisering inom skolan. Seminariet vänder sig till både alla intresserade, både internt och externt.

Vilka lärdomar tar vi med oss från vårterminen, vilka kan vi lämna bakom oss? Har de digitala verktygen gett oss möjligheter att lösa en del av utmaningarna i skolan? Vilka i så fall? Kan vi använda våra nya erfarenheter för att utveckla en skola i världsklass?

Det är några av frågorna som diskuteras på det här seminariet där företrädare från huvudmän, fackförbund, elevorganisationer och näringsliv medverkar.

Medverkande är bland andra:
– Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
– Per-Arne Andersson, Direktör och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR
– Fredrik Christensson, ledamot utbildningsutskottet i riksdagen Centerpartiet
– Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor
– Rosa Güclü Hedin, riksdagsledamot Socialdemokraterna
– Jennie Gustafsson, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
– Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig skola och högre utbildning Microsoft
– Marcus Strömberg, VD AcadeMedia
– Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Tid: Onsdagen den 2 september, kl. 8.30-9.30

Du kan titta på webbinariet live eller i efterhand här.

Kontakt: Kajsa Tirén, kommunikationschef kajsa.tiren@academedia.se, 076-101 58 02 eller Lisa Moll Börjesson, kommunikationsansvarig lisa.moll@academedia.se, 070-341 17 16