Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedias lärare nominerade till Guldäpplet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi gratulerar AcadeMedias lärare som blivit nominerade till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Många av årets nominerade tillhör de lärare som bidragit till att utveckla undervisningen digitalt under våren. De har förnyat undervisningen, stöttat och inspirerat eleverna – men också kollegorna.

Bland de nominerade har AcadeMedia lärare från både grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Från AcadeMedias skolor har följande lärare blivit nominerade till Guldäppet 2020:

  • David Wålstedt, NTI Gymnasiet i Uppsala
  • Jennifer Sundgren, Eductus i Halmstad
  • Karolin Wagner, PeterSvenskolan i Landskrona
  • Marcus Henriksson, Rytmus Gymnasium i Borlänge

Den 25 september presenteras de tre finalisterna på den digitala bokmässan. Den slutliga vinnaren presenteras i samband med Guldäpplets dag som kommer att hållas i Stockholm under hösten.

FAKTA
Guldäpplet delas ut årligen sedan 2002 av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, vars partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, samt Stiftelsen DIU.

Här finns den fullständiga listan med årets nominerade lärare:

https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/grattis-alla-nominerade-till-guldapplet-2020/