Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utmärkelser till ledare 2021 – nominera nu

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år belönar AcadeMedia ledare som utmärkt sig särskilt i sitt ledarskap under året. Från och med idag kan alla medarbetare inom AcadeMedia nominera ledare i fem olika kategorier. 

– Vi vet att ledarskapet är helt avgörande för varje verksamhets kvalitet och utveckling och för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen, säger Lisa Oldmark, HR-direktör.

Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt.

– Vi vill uppmärksamma ledare som gjort något särskilt inom lärande, attraktivitet, innovation eller effektivitet. Dessa områden är grundstenar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

AcadeMedia belönar också ett team som utmärkt sig särskilt genom goda resultat för lärande, som kommit ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete.

– Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Vi når bäst resultat när vi jobbar tillsammans, säger Lisa Oldmark.

Utmärkelserna delas ut under Ledarforum, en ledarkonferens för alla chefer inom koncernen.

 

Nominera HÄR 

Läs mer om förra årets vinnare