Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lägesrapport från VD Marcus Strömberg

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Till alla medarbetare inom AcadeMedia

Jag hoppas att du haft en fin start på terminen och att du har möjlighet att njuta av allt som hösten har att erbjuda. Stort tack för alla goda insatser som gjort att den här terminsstarten blev så bra, trots att mycket fortfarande är annorlunda. Vi kommer att ta med oss många värdefulla och gemensamma erfarenheter in i framtiden.

Rekordstort antal elever på AcadeMedias skolor

Det är roligt att välkomna alla nya årskullar till höstterminen. Extra roligt känns det att välkomna våra fyra nya gymnasieskolor som startat under hösten. I augusti öppnade vi förskolan Djurgårdsvyn i Stockholm och förra veckan fick jag vara med och inviga Rudanskolan i Haninge som flyttat in i en nybyggd skola med plats för fler barn och elever, från förskola upp till årskurs 9. Att vi har barn, elever och deltagare som trivs, utvecklas och rekommenderar sin skola, gör att allt fler väljer oss, vilket är väldigt positivt.

Antal elever som går på någon av AcadeMedias skolor har ökat med cirka fem procent jämfört med föregående år. Totalt går det nu cirka 26 100 barn och elever inom AcadeMedias grundskolor (inklusive de integrerade förskolorna) och 38 700 elever inom AcadeMedias gymnasieskolor. I våra förskolor i Sverige, Norge och Tyskland går drygt 20 600 barn.

Snart lanserar vi våra nya skolprofiler

Det händer mycket spännande kring våra grundskolor just nu och vi ser fram emot att snart få presentera våra nya skolprofiler inom Pysslingen. Att förtydliga vad våra skolor står för är viktigt för att elever och vårdnadshavare ska kunna välja skola på ett bra sätt. Det kommer också skapa många andra fördelar, inte minst när det gäller utvecklingen av skolornas kvalitet och möjligheterna för våra skolor att arbeta närmare varandra.

Under oktober månad kommer mer information om detta och vilka skolor som berörs.

Jag är också stolt över att NTI Gymnasiet och nyöppnade ProCivitas Uppsala nu flyttat in i vårt nya fina gymnasiecampus på universitetsområdet i Uppsala. Fördelarna med att bilda campus är många, det ger oss stor flexibilitet och fördelen för eleverna är att tillhörigheten och gemenskapen i ett campus ofta blir stor.

När det gäller Tyskland planerar vi för ytterligare 10–15 förskolor, men utvecklingen av corona kan komma att ändra dessa planer. Den starka efterfrågan i Tyskland på vår skandinaviska förskolemodell och de snabbt växande årskullarna av barn gör att vår verksamhet i Tyskland växer, vilket är glädjande. I Norge är förskolorna öppna som vanligt igen, men med hårda restriktioner för att förhindra smittspridning.

Trygghet och rörelse i fokus på förskolan

Under augusti och september ligger ett stort fokus i förskolan på att se till att barn som börjar på förskolan får en trygg start. Vissa anpassningar av inskolningen på grund av COVID-19 har gjorts, som att dela upp barn och vårdnadshavare i mindre grupper samt att förlänga inskolningsperioden.

Under hösten börjar Pysslingen Förskolor att arbeta med en trygghetsvandring, där pedagogerna får barnens bild av hur de uppfattar de olika miljöerna på förskolan. En tydlig metodik och känslokort med Pyss & Ling hjälper till att fånga upp barnens tankar och ge dem inflytande. Detta är ett konkret sätt att leva upp till Barnkonventionen som blev lag den 1 januari i år.

Den 29 september på internationella hjärtdagen organiseras ”Hela Pysslingen rör på sig”. En dag där samtliga förskolor organiserar aktiviteter med rörelse för att öka den fysiska rörelsen bland barn och vuxna.

Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll

Arbetslösheten i Sverige har ökat dramatiskt och vuxenutbildningen har en viktig roll i samhället för att hjälpa människor till nya arbeten och att inte hamna i långtidsarbetslöshet. Staten satsar därför stora resurser på vuxenutbildning genom ökade anslag. I budgetpropositionen föreslås stora satsningar på yrkesutbildningar inom komvux och yrkeshögskola. Inom ramen för äldreomsorgslyftet ska kompetensen inom äldreomsorgen öka genom utbildning. Under veckan har vi publicerat en debattartikel med uppmaning om att ta bort de onödiga hinder som stänger människor ute från utbildningarna som kan rädda liv. Läs gärna artikeln här.

Antalet ansökningar till våra utbildningar har aldrig varit större och mest ökar efterfrågan på distansutbildningar. Vi har under föregående år gjort stora investeringar i utveckling av våra två lärplattformar, Novo och Omniway, för att möta deltagare och lärarens pedagogiska behov av en digital lärteknik med hög kvalitet. Det gör att vi är väl rustade för att kunna möta den stora efterfrågan.

Corona – tid för utvärdering och reflektion

Nu har vi börjat utvärdera vårens arbete. Engagemanget är stort och perspektiven är många. Som exempel har Ifous genomfört en enkät där drygt
2 300 gymnasieelever över hela landet har svarat på frågor om hur de upplevt distansundervisning jämfört med den ordinarie undervisningen. Undersökningen visar hur oerhört viktiga de sociala aspekterna är mellan lärare och elev samt elever emellan. Många säger att de saknar att vara i skolan. Resultaten visar också att både elever och lärare vill kunna komplettera undervisningen på plats i skolan med digitala hjälpmedel för att främja lärande och deltagande i undervisningen. Digital undervisning passar inte alla och absolut inte alltid, men när den passar borde den kunna få användas. Det kräver regeländringar, ändringar som skulle gynna svensk skola. Här kan du ta del av ett seminarium om digitalisering i skolan som AcadeMedia anordnade den 1 september.

Dags att nominera till ledarutmärkelser

Varje år delar vi ut utmärkelser till våra ledare och team. Nu kan du hylla en ledare eller ett team som du tycker har utmärkt sig särskilt under året. Nomineringen är öppen fram till den 16 oktober.

Jag vill också passa på att nämna att AcadeMedia, genom TÄNK OM, är partner till ett stort globalt initiativ som kallas World Education Week. Mellan den 5–9 oktober kommer 100 skolor från hela världen att livesända seminarier med fokus på framgångsfaktorer i utbildningen och undervisningen. Syftet med World Education Week är att bidra till att uppfylla målet om inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet i FN:s Agenda 2030. Vi är väldigt stolta att de enda svenska representanterna är våra skolor Vittra Vallentuna och Kringlaskolan. Mer information och anmälan till konferensen finns här.

Vänliga hälsningar

Marcus Strömberg, VD