Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Två av AcadeMedias grundskolor utsedda till “Top Schools of the World”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vittra Vallentuna och Pysslingens Skolors Kringlaskolan har blivit utsedda till “Top 100 Schools of the World”. I samband med den internationella lärardagen och ”World Education Week” i oktober ska de dela med sig av framgångsfaktorer i utbildningen till lärare världen över, som ett led i att bidra till att uppfylla målet i FN:s Agenda 2030 om god utbildning för alla. 

Elin Möller, rektor, Vittra Vallentuna

Hur känns det att bli utvald som en av världens bästa skolor?

Det är otroligt roligt att vår skola uppmärksammas i ett sammanhang som har fokus på skolutveckling. För mig är och har det alltid varit min största prioritet och målsättning att skapa den bästa skolan för våra elever och den bästa arbetsplatsen för mina anställda. Att vi nu uppmärksammas för det vi gör i vårt dagliga arbete ger oss ett bevis på att vi gör något bra!

Vad är utmärker ert arbete på skolan?

Vårt arbetssätt på skolan är prestigelöst. Alla spelar en viktig roll i vårt arbete och tillsammans gör vi varandra bättre. Vi har strukturer och en systematik i allt vi gör och vi utvärderar och förbättrar vår verksamhet tillsammans. Samverkan mellan lärare, årskurser och stadier är något vi arbetar konstant med i olika forum och avsatta möten – det skapar likvärdighet, utveckling och trygghet.

Vad ska ni berätta om under World Education Week?

Vi ska beskriva hur vi arbetar med lärandeprocesser i ett sammanhang centralt på vår skola. Hur vi organiserar för samverkan mellan lärare i olika årskurser, stadier och ämnen och hur det gör att våra elever upplever mening i undervisningen.

Magnus Andersson, rektor, Kringlaskolan

Hur känns det att bli utvald som en av världens bästa skolor?

Såklart väldigt roligt. Det känns som att allt arbete vi har lagt ner tillsammans med vår tidigare rektor Sirkka Persson i spetsen har skapat något väldigt bra och något som vi också ska bygga vidare på framåt.

Vad är utmärker ert arbete på skolan?

Vi arbetar på ett genomtänkt, kontinuerligt och systematiskt sätt. Vi har en röd tråd i allt vi gör och vi vill alltid ligga steget före och försöka förutse eventuella risker. Vi försöker att arbeta främjande, sedan förebyggande. Detta för att förhoppningsvis inte behöva göra så mycket åtgärdande.

Vad ska ni berätta om under World Education Week?

Tillsammans kommer vi att berätta om det Trygghetspaket som vi under många år har arbetat fram på skolan. Vi ska berätta om vad vi gör och hur vi gör. Vi har under flera år sett att vårt arbete ger resultat.

 

Anmälan

Här anmäler du dig till seminarierna på World Education Week 

 

Fakta

Vittra Vallentuna är en grundskola som har barn och elever från förskola upp till årskurs 9. Vittra har funnits sedan 1993 och har idag 23 skolor i Sverige.

Pysslingen Skolor Kringlaskolan ligger i Södertälje och barn och elever från förskoleklass till årskurs 9. Pysslingen Skolor har startade 1983 och har idag 51 grundskolor.

Initiativtagare till World Education Week är organisationen T4 och dess partners runt om i världen (däribland TÄNK OM), under ledning av Vikas Pota, en av krafterna bakom Varkey Foundation. Varkey Foundation är en global välgörenhetsfond som arbetar för att utveckla utbildning och förbättra global lärarskicklighet genom att utbilda lärare och rektorer i utvecklingsländer. I våras anordnade de en lärarkonferens som hade över 100.000 deltagande lärare från hela världen.

Läs även pressmeddelandet om Vittra Vallentuna och Kringlaskolans utmärkelse