Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grundskolor samlas under nya namn

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag lanserar Academedia två nya profiler inom grundskolan, Montessori Mondial och Noblaskolan. Skolorna är en del i ett större utvecklingsprojekt där skolor som har liknande inriktning vad gäller pedagogik och didaktik samlas under samma paraply. Det berättar Eva-Lotte Stavle skolchef på Montessori Mondial och Noblaskolan.

.

– Vi har samlat skolor med stora likheter för att på ett enklare och bättre sätt kunna utveckla och arbeta med kvaliteten både mellan och inom skolorna. Det är också ett bra verktyg för varje rektor att med gemensam struktur och tydlighet arbeta med skolans uppdrag, säger Eva-Lotte Stavle.

På Montessori Mondial tar det digitala lärandet plats

På Mondial bedrivs en modern och resultatorienterad montessoripedagogik där det digitala lärandet också får ta plats för att driva utvecklingen av undervisningen. Montessori har en stor spridning på skolor runt om i världen. Det skapar stora möjligheter för att mötas och för att ha ett globalt utbyte i framtiden både digitalt och även fysiskt när det är möjligt.

– Vi brinner för att sprida vår kunskap om den framgångsrika montessoripedagogiken och utifrån det kommer vi att utveckla korta utbildningar för våra föräldrar på skolorna så att vi kan berätta hur undervisningen bedrivs och varför den ser ut som den gör.

Alla ska lyckas i Noblaskolan

På Noblaskolan kommer eleverna att utmanas i sina studier där rätt förväntningar kommer att ställas i rätt tid. Lika viktigt som det är med tydlighet är självklart även stödet som behövs för att varje elev ska lyckas i skolan, enligt Eva-Lotte Stavle.

– Vi har en väl beprövad och utvecklad undervisning där varje elev ska få den återkoppling och hjälp den behöver. Att lyckas med sitt lärande i skolan vet vi bygger ett akademiskt självförtroende.

Hög kvalitet på undervisningen bidrar till en likvärdig skola

En grundförutsättning för en likvärdig skola är en tydlig och strukturerad styrning. Det krävs att huvudmannen har en god insyn och kan sätta in rätt åtgärder för att lyfta kvaliteten i en skola. På Noblaskolan och Montessori Mondial kommer man från start genom kollegialt lärande ge medarbetarna goda möjligheter att utvecklas i sitt yrke. Det bidrar till hög kvalitet på undervisningen vilket i sin tur bidrar till att skapa en likvärdig skola, anser Eva Lotte Stavle.

– Den bästa likvärdigheten är skolor som håller hög kvalitet på undervisningen och där det inte är några större skillnader varken mellan skolorna eller inom varje skola. AcadeMedia bidrar till ökad likvärdighet genom att vara en stark och strukturerad huvudman som följer upp varje skolas resultat och stödjer skolornas utveckling av organisation och undervisning.

Fakta: Noblaskolan och Montessori Mondial

Noblaskolan består av 14 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av erfarna lärare, tydliga strukturer, trygghet och stöd ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolorna ligger i Boden, Göteborg, Helsingborg, Kävlinge, Nacka, Salem, Sundbyberg, Solna, Täby och Västerås.

Montessori Mondial består av fem grundskolor varav en med integrerad förskola. Skolorna har en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial finns i Kristianstad, Linköping, Lund och Stockholm (Kista och Mälarhöjden).

Dessa skolor byter namn

Boden – Norrskenet blir Noblaskolan Boden
Göteborg – Fenestra Billdal och Nya Hovås blir Noblaskolan Billdal och Nya Hovås
Helsingborg – Pysslingen Västra Allé i Helsingborg blir Noblaskolan Mariastaden.
Kista i Stockholms stad – Kista Montessori blir Montessori Mondial Kista
Kristianstad – Kristianstad Montessori blir Montessori Mondial Kristianstad
Lund – Maria Montessori blir Montessori Mondial Lund
Linköping – Trilobiten Montessori byter namn till Montessori Mondial Linköping
Löddeköpinge i Kävlinge kommun – Björkenässkolan blir Noblaskolan Löddeköpinge
Nacka – Castello Järla Sjö blir Noblaskolan Järla Sjö, Johannes Petri blir Noblaskolan Saltsjö-Boo, Pysslingen Lännersta Skola blir Noblaskolan Lännersta, Pysslingen Nacka Strand blir Noblaskolan Nacka Strand
Salem – Rosenlundsskolan blir Noblaskolan Rönninge
Stockholm – Lögarebergets Montessoriskola blir Montessori Mondial Mälarhöjden
Sundbyberg – Älvkvarnsskolan blir Noblaskolan Sundbyberg
Solna – Alfaskolan blir Noblaskolan Solna
Täby – Milstenskolan blir Noblaskolan Täby
Västerås – Hagabergsskolan blir Noblaskolan Hagaberg