Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikation om smittrisk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla coronafall på våra enheter ska kommuniceras till alla som kan ha utsatts för smittrisk. Mall för utskick finns här.

Du hittar all AcadeMedias information (riktlinjer, vanliga frågor och svar på dessa, samt länkar) här.

#Corona