Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Kommunikation om smittrisk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla coronafall på våra enheter ska kommuniceras till alla som kan ha utsatts för smittrisk. Mall för utskick finns här.

Du hittar all AcadeMedias information (riktlinjer, vanliga frågor och svar på dessa, samt länkar) här.

#Corona