Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nu har AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning publicerats

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Fler barn, elever och vuxenstuderande än någonsin går på någon av AcadeMedias drygt 650 enheter i Sverige, Norge och Tyskland. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som nu publicerats lyfter koncernen bland annat fram utmaningarna som följd av coronapandemin och utvecklingen av distansundervisning.

Här finns Årsredovisningen 19/20 att läsa eller ladda hem.