Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Se vårt webbinarium om kvalitet och öppenhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 3 november arrangerade AcadeMedia ett webbsänt seminarium om vikten av öppenhet och transparens i skolan och hur det påverkar kvalitetsarbetet. Se seminariet i efterhand, klicka i igång det nedan.

Varje år, i samband med att den årliga kvalitetsrapporten presenteras, bjuder AcadeMedia in till seminarium som belyser kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning. På årets webbsända seminarium fokuserar vi särskilt på kvalitet och öppenhet.

Medverkande

• Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
• Åsa Rönnbäck, forskare och rådgivare inom kvalitets- och verksamhetsutveckling, tidigare forskningschef vid SIQ
• Susanne Nord, utbildningsdirektör Nacka kommun
• Håkan Sörman, styrelseledamot AcadeMedia, tidigare VD för Sveriges Kommuner och Regioner
• Ingela Gullberg, kvalitetschef AcadeMedia
• Lotta Krus, utbildningsdirektör AcadeMedia, ansvarig för bl.a. LBS Kreativa Gymnasiet
• Josefin Claesson, rektor LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg (en skola med fina kvalitetsresultat som också fått högsta betyg av Skolinspektionen för bl.a. ledarskap och undervisning)

Moderator

Petter Brobacke, utvecklingschef AcadeMedia

Tid och dag

Tisdagen den 3 november, kl 8.15 – 9.00

Fakta: AcadeMedias kvalitetsrapport

AcadeMedias kvalitetsrapport redovisas de samlade resultaten för koncernens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där presenteras också vilka utvecklingsområden som framöver ska ges särskild prioritet, både för koncernen som helhet och för respektive skolform. Vidare ges goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete, både i AcadeMedias svenska, norska och tyska verksamheter. Rapporten presenteras årligen och är öppen för alla intresserade.

Kvalitetsrapporten för 2019/20 finns att läsa här