Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Swedish Education Group blir en del av AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia planerar att förvärva Swedish Education Group. Därmed kommer Donnergymnasiet, CyberGymnasiet, Snitz skolor, Enskede Byskola samt KYH bli en del av AcadeMedia.

– Swedish Education Group har en fin verksamhet och vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla de nio skolorna som vi planerar att förvärva. Vi är övertygade om att samgåendet kommer att vara positivt för både elever och medarbetare. Skolorna kommer ingå i ett större sammanhang där de kan dra nytta av den trygghet, kompetens och bredd som finns inom AcadeMedia, säger Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia.

Genom det planerade förvärvet av Swedish Education Group vill AcadeMedia fortsätta bidra till att utveckla svensk skola och utbildning. AcadeMedias gedigna kvalitetsmodell kommer att ligga till grund för skolornas fortsatta utveckling och ge medarbetare en plattform för samverkan och fortsatt utveckling.

– AcadeMedia är en stor utbildningsaktör som satsar mycket på att utveckla kvaliteten på undervisningen. Vi ser nu fram emot att fortsätta att utveckla våra skolverksamheter tillsammans med en mycket erfaren och långsiktig skolaktör. När vi nu planerar för ett samgående kan våra skolor ingå i ett större sammanhang där både elever och medarbetare får möjlighet att dra nytta av de resurser som finns inom AcadeMedia, säger Marlene Terkowsky, vd Swedish Education Group.

Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket godkänner samgåendet.

Fakta: om Swedish Education Group

Swedish Education Group driver idag nio skolenheter med totalt 320 medarbetare.

De har tre gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, en grundskola i Stockholm samt en grund- och gymnasieskola för barn och unga med särskilda behov i Stockholm. Därutöver driver Swedish Education Group flertalet olika yrkeshögskoleutbildningar.

Verksamheten bedrivs under varumärkena CyberGymnasiet, Donnergymnasiet, Snitz, Enskede Byskola samt KYH. Enheterna har sammantaget närmare 2300 elever inom gymnasieskola, 232 elever inom grundskola och 1400 vuxenstuderande inom yrkeshögskola.

Läs mer om Swedish Education Group på deras webbplats

Läs AcadeMedias pressmeddelande