Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppgradering av VPN Pulse Secure

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Måndag den 9 november kommer vi att uppgradera VPN Pulse Secure*, även kallat VPN-tunnel.

Efter den uppgraderingen kommer du inte kunna använda äldre versioner av VPN Pulse Secure, När du startar applikationen så får du upp en dialogruta där du ombeds uppdatera, följ anvisningarna i dialogrutan.

För dig som behöver hjälp med installationen så finns information och den senaste klientversionen här:
Länk: VPN för PC
Länk: VPN för Mac

Behöver du ytterligare hjälp kontakta AcadeMedia IT via Telefon: 0771-794400 eller IT-chatt som finns i servicewebben, vardagar mellan kl. 08.00-17.00.

*VPN Pulse secure används av AcadeMedia för att kunna låta dig som medarbetare nå vårt nätverk utifrån, exempelvis hemifrån på ett säkert sätt.