Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Uppgradering av VPN Pulse Secure

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Måndag den 9 november kommer vi att uppgradera VPN Pulse Secure*, även kallat VPN-tunnel.

Efter den uppgraderingen kommer du inte kunna använda äldre versioner av VPN Pulse Secure, När du startar applikationen så får du upp en dialogruta där du ombeds uppdatera, följ anvisningarna i dialogrutan.

För dig som behöver hjälp med installationen så finns information och den senaste klientversionen här:
Länk: VPN för PC
Länk: VPN för Mac

Behöver du ytterligare hjälp kontakta AcadeMedia IT via Telefon: 0771-794400 eller IT-chatt som finns i servicewebben, vardagar mellan kl. 08.00-17.00.

*VPN Pulse secure används av AcadeMedia för att kunna låta dig som medarbetare nå vårt nätverk utifrån, exempelvis hemifrån på ett säkert sätt.