Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Lägesrapport från våra verksamheter november 2020

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskola i Sverige

Under hösten pågår ett arbete inom alla fristående förskolor för att konkretisera det gemensamma erbjudandet – en trygg och stimulerande värld full av möjligheter. Som en del i arbetet erbjuds alla vårdnadshavare Polyglutts digitala bibliotek. Ett sätt att stärka kopplingen mellan förskolan och hemmet. Vi hoppas att det ska bidra till mer läsning och samtal om böcker även hemma. Pysslingens egen bok ”Pyss som börjar förskolan” finns självklart också att läsa i biblioteket.

I samband med internationella hjärtdagen 29 september, hade Pysslingen Förskolor sin första gemensamma aktivitetsdag ”Hela Pysslingen rör på sig” för sammanlagt 8000 barn över hela landet. Det här är en ny årlig tradition och en del av Pysslingen Förskolors satsning för hälsa och goda vanor. Initiativet har fått mycket gott gensvar. Väldigt kul att Carolina Klüft uppmärksammade dagen med en personlig hälsning till alla pedagoger. Titta på hälsningen här.

Förskola i Tyskland

För tillfället arbetar våra medarbetare i Tyskland under strikta coronaregler. En andra smittovåg drabbar hela Tyskland och antal smittade har med råge överskridit vårens relativt höga tal.

Vi hoppas och tror inte på en liknande lock-down som i våras, utan under denna andra våg har myndigheterna uttalat att man vill hålla förskolor öppna in i det sista men för ögonblicket stannar många barn hemma på grund av corona.

Flera av våra tidigare planerade nystarter har skjutits upp till nästa år eller längre fram. Trots det öppnade vi två nya förskolor förra veckan i Bergheim (Nordrhein-Westfalen) samt i München och denna vecka öppnar vi en ny förskola i Berlin. Fantastiska insatser har gjorts av teamen i Tyskland i rådande situation.

Förskola i Norge

​Espira har nyligen genomfört ett digitalt rektorsmöte. Vanligen samlar vi alla våra rektorer fysiskt, men i år har vi fått ha dessa träffar digitalt på grund av corona. Vi genomförde samlingen som en TV-sändning som vi spelade in i Espiraparken. Återkopplingen visade att rektorerna tyckte det var mycket positivt och spännande med ett digitalt rektorsmöte.

Espiras fokusområden är natur- och matematikämnen och vi har precis uppmärksammat World Science Day som är den 10 november varje år. Årets tema var vatten. Att få förståelse för vattnets egenskaper och hur det påverkar oss lägger grunden för vidare nyfikenhet att utforska mer och i barnens förhållningssätt till en hållbar framtid. Många av våra förskolor har haft lokaltidningen på besök, de fick vara med när våra små utforskare utförde olika experiment med vatten på förskolan. Läs artikel här

Grundskola och gymnasiet 

Nya utbildningsprofiler inom grundskolan

AcadeMedia satsar på kvalitet och skolutveckling inom grundskolorna genom att utveckla två nya utbildningsprofiler – Montessori Mondial och Noblaskolan – som lanserades den 14 oktober. Sedan tidigare finns även Vittra, Pops Academy och Pysslingen Skolor. När skolor som har liknande arbetssätt och inriktning kan arbeta nära varandra skapar det många fördelar som gynnar både elever och medarbetare. Läs mer här och här.

Swedish Education Group blir en del av AcadeMedia

AcadeMedia planerar att förvärva Swedish Education Group. Därmed blir Donnergymnasiet, CyberGymnasiet, Snitz skolor, Enskede Byskola samt KYH en del av AcadeMedia.

Swedish Education Group har en fin verksamhet och vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla de nio skolorna som vi planerar att förvärva. Vi är övertygade om att samgåendet kommer att vara positivt för både elever och medarbetare. Skolorna kommer ingå i ett större sammanhang där de kan dra nytta av den trygghet, kompetens och bredd som finns inom AcadeMedia. Läs mer här

Vittra Vallentuna och Kringlaskolan i World Education Week

Under det globala initiativet World Education Week, i början av oktober, deltog 100 skolor från hela världen. Från Sverige medverkade grundskolorna Vittra Vallentuna och Kringlaskolan som delade med sig av hur de konkret arbetar för att skapa trygghet i skolan, en förutsättning för att elever ska lära sig och må bra. Läs mer här. 

Nylansering av Gymnasiekoll.se 

Gymnasiekoll.se är en sajt som gör det enklare och roligare för elever att skaffa sig information inför sitt gymnasieval. Att erbjuda information och vägledning i digitala kanaler är extra viktigt under rådande omständigheter när fysiska mässor och öppna hus inte kan genomföras.

Vuxenutbildning

Kraftigt ökad efterfrågan av vuxenutbildning

På en arbetsmarknad som förändras snabbt är utbildning nyckeln till att samhället ska kunna ställa om och hålla långtidsarbetslösheten på en låg nivå. Fler behöver kompetensutveckling för att kunna karriärväxla och fler behöver gå utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna.

Intresset för yrkeshögskola har som förväntat varit stort. Yrkeshögskola är en viktig utbildningsform som tydligt utgår från arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Vi hade 45 000 sökande till våra knappt 8000 utbildningsplatser i höst. Sammantaget är detta den största uppstart vi haft inom yrkeshögskoleutbildningar.

Vi välkomnar också KYH som i och med förvärvet av Swedish Education Group blir en del av vuxensegmentet.

Vi står väl rustade för att fortsätta att bidra i de satsningar inom vuxenutbildning som görs för att möta de stora utmaningar som samhället nu står inför.