Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetet för att öka närvaro kan inte vänta

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under de senaste åren har Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg i AcadeMedia Academy, arbetat för att främja närvaro på AcadeMedias gymnasieskolor i Närvarolyftet. I mars när allting ställdes på ända i samband med pandemin, fick hon ställa om till digitala workshops direkt. Nu har AcadeMedia Academy tagit fram ett baspaket för alla som är nyfikna och vill öka närvaron på sin skola. Att främja närvaro är inget som kan vänta.

Maria Bivesjö har hittills arbetat med 51 av AcadeMedias omkring 150 gymnasieskolor och hon upplever att intresset växer.

– Det är en ständig ström av intresserade personer runt om på våra skolor som hör av sig och vill veta mer. När pandemin bröt ut bestämde vi oss på AcadeMedia Academy att ta tillvara på intresset och göra en digital utbildning som alla kan ta del av, säger Maria Bivesjö.

Viktigt med samsyn 

Utbildningen är en grundutbildning som riktar sig till alla som arbetar i skolan. Syftet är att förstå varför elever är frånvarande och hitta närvarofrämjande arbetssätt att arbeta efter.

– All forskning visar att det är viktigt att ha en samsyn. Det här arbetet kommer inte lyckas för att man har en engagerad specialpedagog på skolan, utan man måste vara beredd på att samlas med siktet inställt på att förändra kultur och ha gemensamma mål. Det kan ta tid innan man ser resultat. Det gäller att hålla i och hålla ut.  

I både Närvarolyftet och i AcadeMedias nya kvalitetsledningsmodell ligger fokus på att struktur och processer driver framgångsrika skolor. Proaktiv uppföljning och kollegial samverkan är också framgångsfaktorer.  

– Närvarolyftet handlar inte bara om att eleverna ska vilja vara i skolan, de ska självklart också få möjlighet att lära sig mer och öka sina chanser att få goda betyg. Vi har några skolor som tydligt kan se att deltagandet i Närvarolyftet har gjort att elever på deras introduktionsprogram fortare går över till ett nationellt program och att antalet F på skolan har minskat.  

Praktiska inleder arbetet direkt

Flera skolor inom bland annat Praktiska gymnasiet kommer att inleda nästa läsår med att gå webbutbildningen tillsammans. Sandra Haag, kvalitets- och utvecklingsansvarig, leder arbetet och hoppas att de kan skapa mer närvarofrämjande arbetssätt och ge varandra goda råd och tips på vägen, berättar hon. 

– Praktiska Norr kommer ha en gemensam utvecklingsprocess där de tittar på filmerna tillsammans och sedan diskuterar hur det som presenteras där kan översättas i deras konkreta skolvardag, säger Maria Bivesjö.

Fakta: Närvarolyftet Bas 

Närvarolyftet Bas är en webbutbildning som AcadeMedia Academy har producerat. Den vänder sig i första till gymnasiet men även intresserade på grundskolan har möjlighet att ta del av den. Kursen genomförs med fördel i grupp och inte av enstaka medarbetare. Utbildningen finns öppen för alla AcadeMedias medarbetare och chefer i utbildningswebben. Alla åtta filmer finns som samlad spellista på Youtube, öppen för alla att ta del av.