Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Motivation är en röd tråd i KLARAs matematiksatsning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På KLARA Teoretiska Gymnasiet är det, precis som i övriga Sverige, många elever som upplever utmaningar i matematikämnet. Ofta handlar det om att man saknar självförtroende och motivation för ämnet, menar Anna Davidsson, kvalitets- och utvecklingsansvarig inom Teoretiska gruppen.

Strax innan sommaren beslutade rektorsgruppen inom KLARA Teoretiska Gymnasiet att de ville satsa extra på att öka måluppfyllelsen i matematik genom kollegialt lärande. För några veckor sedan startade de en utbildningssatsning i ämnet tillsammans med AcadeMedia Academy.

– Vi tror stenhårt på kollegialt lärande och det finns bra rutiner för detta på skolorna. Men vissa av våra skolor är små och har inte så många lärare i varje ämne. I den här satsningen vill vi skapa kollegialt lärande mellan alla matematiklärare hos oss, från våra skolor i Sundsvall till Malmö.

Fått flera att dela erfarenheter med

Mikael Bjäring arbetar som matematik- och idrottslärare på Klara Vallgatan i Göteborg, en skola som har tre matematiklärare. Var tredje vecka är han samtalsledare för en av grupperna som arbetar med utbildningen och han ser redan många fördelar.

– Jag uppskattar att jag fått ett utvidgat kollegium där jag kan dela erfarenheter och tankar kring undervisningen. Det har varit positiva tongångar och roligt att träffa andra kompetenta kollegor.
Utbildningen finns i Academys utbildningswebb och består av filmer med betygsexperten och matematiklärare Pernilla Lundgren, litteratur, digitala träffar och uppgifter att testa i undervisningen. Samtalsledarna i de olika lärgrupperna får handledning direkt av Pernilla Lundgren under arbetes gång.

– Jag tycker om att motivation går som en röd tråd genom satsningen. Litteraturen ger mig nya perspektiv och jag gillar att vi blandar forskning med praktiknära teori, säger Mikael Bjäring.

Rektorer behöver leda

Anna Davidssons råd till andra som vill göra liknande, långsiktiga satsningar handlar om att rektorerna behöver leda och organisera arbetet och att man ska satsa på det kollegiala arbetet.

– Det är väldigt viktigt att rektorerna ger sina lärare förutsättningar att delta. Vill man få ut så mycket som möjligt av materialet ska man arbeta med det tillsammans och egentligen börja direkt vid läsårets start. Jag tycker även att arbetet med samtalsledare som leder och regisserar mötena driver arbetet framåt på ett väldigt bra sätt. När pandemin är över hoppas jag att vi kan träffas allihopa och dela erfarenheter från samtliga grupper, säger Anna Davidsson.

Du hittar utbildningen här.