Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hamnskolans högstadium startar på Södermalm

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inför nästa läsår startar Hamnskolans högstadium i nyrenoverade skollokaler vid Vintertullstorget på Södermalm. Fastigheten intill Blecktornsparken renoveras nu för att bereda plats för en högstadieskola som kommer att ligga i anslutning till Hamnskolans för- och grundskola.

– Tillskottet av ett högstadium vid Vintertullstorget kommer att vara positivt för familjer på och kring Södermalm och givetvis också för de barn som idag går på Hamnskolan. Många familjer söker efter en sammanhållen skolgång för sina barn. Vi är glada över att kunna bidra med flera skolplatser på Vintertullstorget där vi vet att vi har utmärkta förutsättningar att bedriva kvalitativ undervisning, säger Jessica Mozakka som är skolchef för Pysslingen Skolor och Pops Academy.

Primaskolan i Farsta blir Hamnskolans högstadium

Det är Pysslingens Primaskola i Farsta som flyttar sitt högstadium till Vintertullstorget 2, där skolan kommer att inrymmas i nyrenoverade skollokaler i anslutning till Hamnskolans förskola och grundskola F-6. Skolans byter i samband med flytten namn till Hamnskolans högstadium.  Primaskolans flytt från Farsta till Södermalm är en investering i bättre skollokaler som är anpassade efter skolans elever och verksamhet. De elever som idag går årskurs 6 – 8 på Primaskolan kommer, om de vill, att ha kvar sin plats på skolan.

Anneli Strand är rektor för Primaskolan i Farsta. Denna vecka har de informerat skolans medarbetare, elever och vårdnadshavare om den kommande flytten till Södermalm:

– Jag ser fram emot flytten av skolan till nya, bättre lokaler och vi hoppas att så många elever som möjligt vill flytta med skolan till vår nya adress. Flytten kommer vara bra för både elever och medarbetare då de nya lokalerna kommer vara nyrenoverade och anpassade efter vår verksamhet.

Sammanhängande skolgång från förskola till årskurs 9

Pysslingen Hamnskolan består idag av förskola och skola upp till årskurs 6. Hamnskolans elever som idag går årskurs 6 kommer att ha förtur till årskurs 7 på Hamnskolans högstadium, men det kommer även finnas plats för nya elever på skolan till hösten. Planen är att skolan ska växa successivt. Det kommer att finnas plats för upp till 450 elever från förskola till årskurs 9 när skollokalerna är fullt utbyggda.

Fina lärmiljöer mitt på Södermalm

Hamnskolans för- och grundskola F-6 har ett utforskande arbetssätt med fokus på kreativitet. Skolans pedagoger integrerar teoretiska ämnen med de praktiska och estetiska ämnena. På skolan finns olika lärmiljöer, bland annat en stor ateljé för bild, syslöjd och träslöjd med plats för kreativt skapande.

– Vi har verkligen optimala förutsättningar för lärmiljöer både inne och ute, trots att skolan ligger mitt på Södermalm. Våra barn odlar grönsaker och i Blecktornsparken har vi tillgång till stora rörelseytor, natur och djur. Tillsammans med högstadiet fortsätter vi att utveckla vår fina förskola och skola, det ser jag och mina kollegor fram emot, säger Lena Johansson, rektor för Hamnskolans förskola och grundskola F-6.

 

Fakta: Hamnskolans för- och grundskola

Hamnskolan grundades år 2000 och är en del av Pysslingen Skolor. Skolan finns på Vintertullstorget 2 och har idag 70 barn inskrivna i förskolan och 150 elever årskurs F-6.

Läs mer om Hamnskolan här!