Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Julhälsning från VD Marcus Strömberg

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Till alla medarbetare inom AcadeMedia

Nu när vi är i slutet på höstterminen, vill jag passa på att skicka en varm julhälsning och tacka för det gångna året. Vi har alla påverkats av coronapandemin och mycket av vad som hänt under 2020 har förändrat vår vardag på många olika sätt.

De dagliga insatserna som ni gör för att hålla verksamheten igång, att klara omsorgen och lärandet för barnen, att klara undervisningen i skolan och inom vuxenutbildningen, är beundransvärda.

Det är ett stort förtroende och en stor glädje att arbeta med utbildning. Aldrig tidigare har vi inom AcadeMedia gjort så mycket för så många. Utbildning är en stor och viktig del av alla människors liv och har dessutom en avgörande betydelse för hur vårt samhälle utvecklas. Utbildning debatteras och engagerar många, vilket är positivt för det får oss att ständigt utvecklas.

2020 har varit ett utmanande år men också ett år då vi fått prova nya sätt att bedriva utbildning, många av de erfarenheterna kommer vi kunna ta med oss in i framtiden. Detta är också ett år där vi särskilt fått fundera på vad vi värdesätter allra mest i livet. Att då få jobba med utbildning känns särskilt meningsfullt.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år och jag hoppas att ni får möjlighet till återhämtning och några sköna helgdagar. Jag sänder också en extra tanke till er som inte kan fira jul som vanligt med era nära och kära.

Jag är övertygad om att 2021 kommer bli ett år fyllt av hopp och nya möjligheter, det vi gör har aldrig varit viktigare. Tillsammans skapar vi förändring och en bättre framtid för så många.

Ta väl hand om er i jul!

Varma hälsningar

Marcus Strömberg, VD