Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Forskningsbaserat verktyg för att leda i pandemin

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

År 2020 har varit annorlunda och extra krävande för många. Det har inneburit nya krav på samhället och skolans uppdrag. För att ge ledare verktyg och möjlighet till reflektion har Pysslingen Skolors ledningsgrupp tillsammans med AcadeMedia Academy och Aida Alvinius vid Försvarshögskolan tagit fram en utbildning baserad på tidigare forskning om att leda i lågintensiva kriser. Utbildningens innehåll är tillgängligt för alla.

Under krisen har skolledare behövt ta ansvar för elevers och medarbetares välmående och lärande på nya sätt. För Pysslingen Skolors ledningsgrupp har det varit extra viktigt att erbjuda olika typer av relevant stöd och åtgärder för sina ledare under rådande pandemi. I den arbetsmiljöenkät som genomfördes med rektorerna under hösten lyftes en önskan om en utbildning på temat att leda i kris.

Genom att skapa förutsättningar för våra rektorer att hantera denna extrema situation tror vi på en ökad trygghet och tydlighet för våra medarbetare, vilket leder till en bättre arbetsmiljö, säger Karin Widengren, HR Business Partner på AcadeMedia.

I de filmer som har spelats in delar Aida Alvinius, docent och krisexpert vid Försvarshögskolan, med sig av sina kunskaper. Hon menar att pandemin ska ses som en lågintensiv kris. Det är ett relativt nytt begrepp och förekom första gången i forskningen i samband med olyckan i Tjernobyl. Men också på senare tid i samband med debatt om klimatkrisen.

En lågintensiv kris tar sig i uttryck på andra sätt än traditionella kriser. De är mer oförutsägbara, svåra att veta hur länge de ska pågå och resursbehovet är oklart.

Aida Alvinius studerade rektorer och lärare som krishanteringsaktörer strax innan pandemin bröt ut. Hon kunde se att rektorer är vana att hantera olika typer av akuta kriser och att det kortvariga efterarbetet är av lågintensiv karaktär. I pandemin har rektorerna istället fått kliva in i en ständigt pågående lågintensiv och diffus kris.

Traditionellt sätt förknippar vi krishanteringsaktörer med polis, brandkår och sjukvårdspersonal. I och med pandemin har ledare i skolan fått gå in i den här nya rollen. I vår forskning ser inte rektorerna sig själva som krishanteringsaktörer. Men vi ser att de arbetar med att skapa trygghet och reducera känslan av sårbarhet i sin vardag. Det är viktiga beteenden att ha med sig när man leder i en lågintensiv kris.

Det finns även andra framgångsfaktorer för chefer som leder i lågintensiva kriser. Aida Alvinius råd till ledare handlar om att våga fatta beslut, ha en tydlig kommunikation och ta ansvar för sin egen återhämtning.

Som ledare i kris behöver du fatta beslut, även om du har ett bristfälligt beslutsunderlag. Det påverkar känslan av tillit hos dina medarbetare. Du behöver också vara tydlig i din kommunikation och säkerställa att informationen uppfattas rätt. Kom ihåg att du inte kan göra allt själv, du behöver delegera och se till att ni avlastar varandra.

Vi hoppas att utbildningen, med dess verktyg och möjlighet till reflektion, ska bidra till att våra skickliga skolledare går stärkta ur denna utmanande tid, säger Åsa Blom, utbildningsdirektör för Pysslingen Skolor.

Fakta: om utbildningen “Leda i lågintensiva kriser”

Utbildningen syftar till att bidra med vetenskapliga perspektiv, inspiration och verktyg som kan stödja ledare i arbetet att leda i lågintensiva kriser. HÄR på AcadeMedias Youtube-kanal finns spellistan med tillhörande utbildningsmaterial. Utbildningen är även tillgänglig på AcadeMedias utbildningswebb för medarbetare.

Om Aida Alvinius, Försvarshögskolan

Aida Alvinius är expert på krisledarskap, docent och universitetslektor vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan (FHS).

Om Pysslingen Skolor

Pysslingen Skolor består av för- och grundskolor inom Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy och Pysslingen skolor. Alla är del av AcadeMedia. Tillsammans finns verksamheter från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet.