Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominerade till AcadeMedias ledarutmärkelser – lärande

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det dags att presentera vilka som är nominerade till årets ledarutmärkelser. Det finns fem olika kategorier och idag presenterar vi de tre som är nominerade i kategorin ledande på lärande.

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom koncernen. Syftet är att inspirera och motivera våra ledare i deras komplexa uppdrag. I samband med Ledarforum delas AcadeMedias ledarutmärkelser ut. Det finns sammanlagt fem kategorier: ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet, innovation och årets team. Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt. Vinnarna offentliggörs på Ledarforum Live, som sänds digitalt torsdagen den 21 januari. Efter Ledarforum presenteras vilka som vunnit på AcadeMedias webb.

Årets ledare – lärande

I dag presenterar vi de tre nominerade i kategorin lärande. Våra tre nominerade är personer som bland annat har:
höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat kring lärande och undervisning, skapar tydliga arenor för medarbetare att tillsammans utveckla sin profession, utvärdera varandras insatser och lära av varandra, har skapat en god lärandekultur med medarbetare som förenas i ett synsätt att alla kan lära och utvecklas.

De nominerade är…

Ann-Sofi Forsberg, rektor Framtidsgymnasiet Nyköping

Med eleverna i ständig fokus har Ann-Sofi metodiskt och med ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete utvecklat verksamheten på Framtidsgymnasiet i Nyköping. Det inkluderande arbetsklimat som råder på skolan ger hög måluppfyllelse år efter år. Under Ann-Sofis ledarskap får eleverna stöd att nå sina mål. Ingen ska lämnas utanför och under de fem senaste åren har skolan haft 100 procent i examensgrad. Ann-Sofi har med ett professionellt ledarskap lyckats att ge de elever som har störst behov förutsättningar för att ta sig ut i arbetslivet på ett sådant sätt att skolans goda rykte idag spridit sig även utanför kommunen. Något som möjliggjort att skolan idag deltar i ”IMProve”, ett projekt som syftar till att stärka studier för unga som anlänt till Sverige under senare år och som finansieras av Europeiska Socialfonden. Samtidigt som Ann-Sofi utvecklat en positiv lärmiljö som inkluderar alla elever, har även skolans elevtal stadigt ökat.

Philippa Börjesson, regionchef Hermods Stockholm

Philippa har på ett utomordentligt sätt, under de senaste 1,5 åren, byggt upp Hermods Komvux Stockholm till en stark sfi- verksamhet. Kvaliteten ligger över samtliga övriga leverantörers, i Stockholms Stads stora kvalitetsmätning. Philippa har även under ca 2,5 år varit processledare för IFous forskningsprojekt ”Sfi och språkutvecklande arbetssätt”. Det har handlat både om att utveckla förståelsen för vuxenpedagogik samt att öka kunskapen om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi kan innebära. I praktiken har detta lett till att verksamheten har utvecklat en större didaktisk repertoar och i undervisningen anpassat denna till elevernas behov och därmed lärarnas möjlighet till nya arbetssätt. Vidare har det skapat förutsättningar för lärare i projektet att bedriva ett effektivt och långsiktigt förändringsarbete. När projektet nu går mot sitt slut kommer Philippas arbete och engagemang göra att arbetet lever vidare inom hela Hermods Komvux.

Elin Möller, rektor Vittra Vallentuna

Elin är en ledare att räkna med i alla former av kvalitets- och utvecklingsarbete. Hon lämnar inget åt slumpen utan skapar sina egna förutsättningar med ett strategiskt ledarskap. På Vittra Vallentuna har Elin även byggt upp ett starkt och tillitsfullt medarbetarlag, tack vare sitt inkluderande ledarskap. Här förenas alla i en levande dela-kultur och tro på alla barns rätt till den bästa utbildningen. Resultatet av hennes arbete syns inte bara i en lång rad framgångsrika verksamhetsår med en jämn och hög måluppfyllelse, utan även genom att hennes framgångsrika arbete uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Elins drivkraft är att göra skillnad för alla våra barn och elever, och att vi alltid kan göra det lite bättre.

Läs mer om AcadeMedias ledarutmärkelser