Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lyssnartips – vi jobbar på en friskola och är stolta över det

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I senaste avsnittet av Drottning Blanka-podden diskuterar de medverkande friskoledebatten och varför de är stolta över att jobba på en friskola.

– Varför är vi friskolor ibland så tysta när debatten pågår om våra skolor? En anledning är att vi inte känner igen oss i beskrivningen som ibland ges av friskolemotståndarna om att vi har elever som är mindre resurskrävande än i kommunala skolor och att vi inte lever upp till de krav som ställs på oss, säger Malin Bergland utbildningsdirektör på Drottning Blanka gymnasiet.

– Vi vet att det inte är så, därför diskuterar vi det här i senaste avsnittet i vår podd.

Idag går nära 100 000 gymnasieelever i Sverige på en fristående gymnasieskola, vilket motsvarar var fjärde elev. Drottning Blanka som är en del av AcadeMedia har 27 gymnasieskolor och där går cirka 7000 elever.

– Vi är en viktig aktör för att driva skolutveckling framåt. Vår drivkraft är att göra bra skola för våra elever och att erbjuda ett alternativ som gynnar både eleven och samhället. Det är helt enkelt viktigt för oss att det går bra för våra elever. Självklart måste vi göra ett bra arbete, något annat alternativ finns inte. Vi är stolta över vårt arbete och vet att vi gör skillnad för eleverna, säger Malin Bergland.

Fakta: Drottning Blanka-podden

Drottning Blanka-podden riktar sig både till medarbetare på Drottning Blankas gymnasieskolor och till alla andra som arbetar inom skola eller är intresserade av skolfrågor. I podden diskuteras dagsaktuella ämnen inom skola och skolutveckling. De som gör podden är Malin Bergland, utbildningsdirektör och Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig. Frekventa gäster är bland andra skolcheferna Jens Levin och Anne Engardt samt rektorer, elever och medarbetare från AcadeMedias staber.

Lyssna här

Kontakt: dbgypodden@dbgy.se