Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominerade till AcadeMedias ledarutmärkelse – attraktivitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag presenterar vi de som är nominerade inom kategorin attraktivitet i AcadeMedias årliga ledarutmärkelse. Den som vinner offentliggörs nästa vecka på Ledarforum Live.

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom koncernen. Syftet är att inspirera och motivera våra ledare i deras komplexa uppdrag. I samband med Ledarforum delas AcadeMedias ledarpriser ut. Det finns sammanlagt fem kategorier lärande, attraktivitet, effektivitet, innovativ utveckling och team. Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt. Vinnarna offentliggörs på Ledarforum Live, som sänds digitalt torsdagen den 21 januari. Efter Ledarforum presenteras vilka som vunnit på AcadeMedias webbplats.

Årets ledare – attraktivitet

Våra tre ledare som blivit nominerade har bland annat utmärkt sig genom att de på ett medvetet sätt verkar för ständig utveckling av god utbildning samt att de stimulerar sina medarbetares potential och engagerar dem i enhetens utvecklingsarbete.

De nominerade är…

Linda Fischer, rektor Klara Teoretiska Gymnasium Sundsvall

På Klara Teoretiska Gymnasiet i Sundsvall har eleverna under de senaste två åren gått ut med 100 procents examensgrad. Linda är en ledare som ger lärare förutsättningar att lyckas genom att skapa viktiga tillfällen för att lära av varandra, dela erfarenheter, möjlighet att höras och utvecklas tillsammans. För Linda är varje profession en viktig del i pusslet att skapa en helhet för det bästa lärandet för varje enskild elev. Linda inspirerar alla till att vilja bli bättre och utvecklas, det gäller såväl elever som medarbetare. Hon sprudlar av idéer när det gäller socialt engagemang, FN-skola och samarbeten med andra aktörer, vilket ger ringar på vattnet.

Nicolas Sandoval Arriaza, rektor Drottning Blanka Örebro

Nicolas är en genuint engagerad, erfaren och klok ledare som tar stort ansvar för DBGY i Örebro. Han bidrar i hela organisationen genom att generöst dela med sig av sina erfarenheter och kloka inspel till sina rektorskollegor. Nicolas arbetar på ett oerhört kraftfullt sätt för att utveckla medarbetares fulla potential. Detta bidrar till ett ökat välmående, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Nicolas har en fingertoppskänsla när det gäller att prioritera och ett driv att förbättra, vilket gjort att han kunnat öka attraktiviteten på skolan genom väl genomtänkta insatser. Han har exempelvis med stor målmedvetenhet utvecklat EHT-arbetet. Detta samtidigt som han värnar om elever som behöver utmanas och har därmed skapat en likvärdig skolmiljö för alla elever på skolan. Hans arbete bidrar till att varje medarbetare får en arbetsplats där de trivs och eleverna får en lärmiljö som ligger i tiden.

Henrik Lövstedt, rektor Noblaskolan Hagaberg

Henrik har under många år bidragit till att utveckla sina visioner för ett lärande i världsklass. Med sin professionella skärpa och varma hjärta för alla elevers och medarbetares framgång leder han och får alla att känna sig viktiga. Han går till arbetet varje dag med en drivkraft som få besitter, med målet att göra skillnad tillsammans med sina medarbetare. Henrik är orädd och gillar utmaningar, han leder medvetet, både rakryggat och med en stor portion av humor. Noblaskolan Hagaberg har vunnit Västerås stads pedagogiska pris tre gånger under de senaste fem åren. Det är en attraktiv skola att arbeta på och en attraktiv skola för eleverna att gå på. Henrik håller jämn och hög kvalitet både som arbetsgivare och pedagogisk ledare och fattar alltid sina beslut i verksamheten utifrån elevernas bästa. Han är också oöverträffad vad gäller att effektivt organisera verksamheten så att den har en långsiktig hållbarhet, hög attraktivitet och med goda resultat.

Läs mer om AcadeMedias ledarutmärkelser