Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominerade till AcadeMedias ledarutmärkelse – innovativ utveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag presenterar vi de nominerade inom kategorin innovativ utveckling i AcadeMedias årliga ledarutmärkelse. Den som vinner offentliggörs nästa vecka på Ledarforum Live.

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom koncernen. Syftet är att inspirera och motivera våra ledare i deras komplexa uppdrag. I samband med Ledarforum delas AcadeMedias ledarutmärkelser ut. Det finns fem kategorier lärande, attraktivitet, effektivitet, innovativ utveckling och team. Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt. Vinnarna offentliggörs på Ledarforum Live, som sänds digitalt torsdagen den 21 januari. Efter Ledarforum presenteras vilka som vunnit på AcadeMedias webbplats.

Årets ledare – innovativ utveckling

Våra tre nominerade ledare utmärker sig genom att de bland annat:

  • vågar pröva nya vägar och uppmärksamma initiativ från medarbetare
  • agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet.

De nominerade är…

Patrik Henriksson, verksamhetschef Movant

Patrik Henriksson har arbetat i flertalet roller på Movant, som lärare, som rektor, som regionchef och som verksamhetschef. Han har verkat för att samtliga utbildningar är konkretiserade till tydliga praktiska och teoretiska moment i en pedagogisk modell som kallas moduler. Detta har underlättat arbetet för både elever och lärare. Patrik har skapat förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan yrkeslärare på olika orter genom klusterträffar, internutbildningar och modularbete samt drivit arbetet med bemötande och värdegrund som bas. Patrik har skapat en ledarkultur som ger alla möjlighet att växa och vilja vara kvar trots förändringar. Utöver detta hittar han innovativa lösningar genom Edtech, där andra branscher tar rygg på Movant.

Petter Gjöres, rektor LBS Stockholm Södra

Petters glädje, energi, uppfinningsrikedom och sätt att alltid hitta nya smarta lösningar på komplicerade problem gör honom till en härlig kollega och en engagerad chef. Han finner kraft i sina medarbetare och lyfter dem till rätt fokusområden, där de får chansen att utveckla sina idéer och tankar de sitter inne med inom ett tydligt ramverk. Petter använder digitala lösningar för att förenkla, utveckla samt säkerställa att ärendegång och dokumentation på enheten flyter på ett både rättssäkert och smart sätt. Petter är insatt i både förordningar såväl som senaste forskningsläget och kan på ett mycket klokt sätt förena dessa till allas vår fördel. Det är också självklart för Petter att dela med sig till kollegor på andra skolor på gemensamma möten, som mentor och i hans arbete med verksamhetsutveckling för hela LBS gymnasieområde.

Jon Ellrose, rektor, NTIG Sundsvall

Jon Ellrose är alltid först med det senaste, en viktig faktor för NTIG:s utveckling, samtidigt som han inte tappar bort huvuduppdraget, att varje elev ska nå sin fulla potential. Jon är en engagerad och nyfiken ledare som tänker utanför boxen och skapar förutsättningar för sina medarbetare att generera idéer. Tack vare Jons handlingskraft har skolan sedan en tid tillbaka en fysisk innovationshub där elever, lärare och branschfolk kan mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Med en välgrundad bas i forskningen kring gamification och spelbaserat lärande för han in nya verktyg i utbildningen som gynnar lärandet. Jon har det mänskliga ledarskapet i centrum, fokus på medarbetarna, på att minska stress och skapa engagemang, vilket syns i skolans goda NMI-resultat där just förmågan att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas sticker ut särskilt mycket. Jon är en mycket uppskattad rektor och kollega och vi kommer att se mer av honom och skolan framöver!

Läs mer om AcadeMedias ledarutmärkelser