Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Nominerade till AcadeMedias ledarutmärkelse – effektivitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag presenterar vi de som är nominerade inom kategorin effektivitet i AcadeMedias årliga ledarutmärkelse. Den som vinner offentliggörs senare den här veckan på Ledarforum Live.

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom koncernen. Syftet är att inspirera och motivera våra ledare i deras komplexa uppdrag. I samband med Ledarforum delas AcadeMedias ledarutmärkelser ut. Det finns sammanlagt fem kategorier: lärande, attraktivitet, effektivitet, innovativ utveckling och team. Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt. Vinnarna offentliggörs på Ledarforum Live, som sänds digitalt torsdagen den 21 januari. Efter Ledarforum presenteras vilka som vunnit på AcadeMedias webbplats.

Årets ledare – effektivitet

Våra tre ledare som blivit nominerade utmärker sig genom att de arbetar föredömligt med att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete, och att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten och bidrar till att samordna resurser, hitta synergieffekter och tvärprofessionella utbyten.

De nominerade är…

Susanne Alkbrand, rektor NTI-Gymnasiet Helsingborg

Susanne Alkbrand är en tydlig, framåtriktad och entusiasmerande ledare som under flera år säkerställt en mycket optimerad organisation som levererat på alla plan och aldrig gett avkall på kvaliteten. Affärsmässighet och ett strategiskt tänkande är delar som präglar Susannes beslutsfattande vilket resulterar i en verksamhet som kombinerar en stabil och god ekonomisk utveckling med en hög måluppfyllelse. Susannes ledarskap är uppskattat och skolan har en mycket låg personalomsättning. Hon lyckas utmärkt med att kombinera denna effektiva organisation med en mycket hög kvalitet vad gäller elevernas formella resultat, personalens välmående och att leverera en IT- och teknikutbildning i världsklass.

Jeanette Lundström, chef Studerandeservice KSS Hermods

Studerandeservice är hjärtat i Hermods distansundervisning. Härifrån får 3700 elever hjälp varje vecka, så att de på ett tryggt sätt ska kunna börja studera på Hermods Distans. Jeanette har under några års tid arbetat fokuserat med att säkra kvalitet, öka svarsfrekvenser, snabbhet i ärendefrågor, likväl som att säkra processer internt. Med ett säkert, engagerat och tydligt ledarskap har Jeanette skapat en organisation som idag ligger i framkant vad gäller service och trygghet till Hermods elever och kunder. Jeanette har genom att effektivisera processer och fånga upp gruppens och individens potential, lyckats hantera en enorm volymökning med samma personalstyrka. Jeanette har ett högt ledarindex och är en oerhört omtyckt kollega hos Hermods.

Per Häggman, utbildningsdirektör Plushögskolan

Per är en fantastisk ledare som styr upp vad som helst och är bra på att fånga upp helheten inom sin enhet, men även inom andra YH-enheter inom vuxenutbildningen. Initiativet till Antagningsenheten (AE) är ett exempel på detta. AE hanterar centralt en stor mängd ansökningar till våra YH-utbildningar över bolagsgränser. Det har bidragit till en likriktad antagningsprocess och möjliggjort att de som tidigare la delar av sin tid på detta nu kan fokusera sin tid på andra arbetsuppgifter. Per är analytisk, systematisk och brinner för utvecklingsarbete.

Läs mer om AcadeMedias ledarutmärkelser