Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominerade till AcadeMedias ledarutmärkelse – team

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag presenterar vi nominerade till årets team i AcadeMedia. Det team som vinner offentliggörs senare den här veckan på Ledarforum Live.

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom koncernen. Syftet är att inspirera och motivera våra ledare i deras komplexa uppdrag. I samband med Ledarforum delas AcadeMedias ledarpriser ut till ledare och team. Det finns sammanlagt fem kategorier lärande, attraktivitet, effektivitet, innovativ utveckling och team. Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt. Vinnarna offentliggörs på Ledarforum Live, som sänds digitalt torsdagen den 21 januari. Efter Ledarforum presenteras vilka som vunnit på AcadeMedias webbplats.

Årets team

Våra tre team som blivit nominerade kännetecknas av:

  • ett gott samarbete och en förenande och tillitsfull kultur
  • att de skapat goda resultat för lärande, sprungna ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete
  • att de använder varandras unika kompetenser och tänker innovativt tillsammans.

De nominerade är…

Praktiskas ledningsteam i Uppsala och #schysstpåjobbet, under ledning av Clara Norlin och Sofi Westerin

Detta ledningsteam har tillsammans skapat ett innovativt värdegrundsarbete som namngivit ett stort värdegrundsarbete i Uppsala – #schysstpåjobbet. Det är ett unikt arbete där eleverna har haft workshops med såväl andra elever, personal och företag, för inkludering och jämställdhet. Teamet har skapat en tillitsfull och positiv kultur i skolan, där samarbete och ett glatt humör är självklart. Oavsett vilka utmaningar de har ställts inför har de lugnt, metodiskt och professionellt löst dem med bravur. Teamet har fått varje medarbetare att använda sin unika kompetens för att lyfta gruppen och därmed skolan till högre kvalitet genom en hög effektivitet. Alla är stolta över att få jobba på denna attraktiva arbetsplats, där eleverna trivs och innovation är det man äter till frukost.

Antagningsenheten AM YH, under ledning av Liselotte Issakainen

Antagningsenheten har gått från att vara ett pilotprojekt under läsåret 19/20 till en uppskattad stödverksamhet med ett mycket högt förtroendekapital från de olika YH-bolagen inom AcadeMedia. Utvecklingsarbetet har skett snabbt och effektivt, teammedlemmarna är mycket engagerade och har tagit fram flertalet förbättringar utifrån sin kompetens och önskemål. Detta är ett team som verkligen bygger på stolthet i att leverera, vara innovativa och hela tiden förhålla sig flexibla. Teamet kännetecknas av ett gott samarbete, där medarbetarna ges förtroende och tar egna initiativ för att uppgifterna ska kunna lösas så effektivt som möjligt och med rätt medarbetare på rätt insats. Det är ingen lätt utmaning, då det är 6 YH-bolag som ska hanteras och 32 000 ansökningar att gå igenom och hantera på bästa sätt.

Pysslingen Förskolors kvalitetsteam, under ledning av Sara Lindberg

Pysslingen Förskolors kvalitetsteam stöttar alla verksamheter inom hela organisationen på ett föredömligt sätt. Var och en besitter de unika faktakunskaper och förmågor som bidrar till ett framgångsrikt kvalitetsarbete och ett starkt samarbete. Medlemmarna ser till att med mod, lyhördhet, nyfikenhet och passion ta kvalitetsarbetet till nya nivåer. Genom teamet har förskolan fått verktyg och kompetensutveckling för en likvärdig undervisning, trygga och stimulerande lärmiljöer och en utbildning där alla barn är lika mycket värda. Verktyg som Trygghetsvandring och Grundstrukturer skapar gemensam plattform för alla. Under en turné för att implementera det nya uppföljningsverktyget Funktionell kvalitet har de mött samtliga 2000 medarbetare i Pysslingen Förskolor. Med en fin balans av kravställan och stöttning, i en kombination av kunskap och fantasifull idérikedom ser de till att ledare och pedagoger möts i sina behov så att varje barn ges möjlighet att få det de har rätt till.

Läs mer om AcadeMedias ledarutmärkelser