Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Uppdaterad hantering av digital efterforskning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har en ny reviderad rutin för hantering av digital efterforskning, det som är nytt är bland annat att från och med nu ska dina förfrågningar gällande digital efterforskning skickas till nya E-postadressen arkivdata@academedia.se.
E-postlådan bevakas av Trygghetsdirektör Paula Hammerskog. Innan en förfrågan skickas är det viktigt att du läser in dig på vilken information din förfrågan ska innehålla. Den informationen hittar du här

Vad är digital efterforskning?

Digital efterforskning genomförs exempelvis när det finns ett stort behov att genomsöka en enskild individs mejl och digitala lagringsutrymmen. Det sker när någon medarbetare avslutat sin anställning eller vid olika typer av utredningar.

-Vi är mycket restriktiva med att göra digitala efterforskningar, det är viktigt att det bara görs när det är absolut nödvändigt och att den rutin vi har efterlevs säger Lisa Oldmark, HR-direktör.