Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kompetensutveckla dig digitalt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Academy erbjuder nya digitala utbildningar för dig som ledare eller medarbetare. Flera av utbildningarna fokuserar på att skapa välmående och verktyg för att navigera i pandemin. 

Bedömning och betygssättning i grundskolan
Nu finns webbkursen om bedömning och betygssättning tillgänglig för alla som arbetar i grundskolan. Kursen är framtagen av Karlstads universitet och innehåller både praktiska och teoretiska inslag.

Fjärr- och distansundervisning
I våras filmade AcadeMedia Academy ett tjugotal filmer där pedagoger delar med sig av tips vid fjärr- och distansundervisning i olika ämnen. Det finns även en film riktad till vårdnadshavare med råd från en specialpedagog på svenska, engelska, arabiska och spanska. BRIS har också spelat in filmer som riktar sig till vårdnadshavare och barn.

Leda i pandemin
Aida Alvinius, docent och krisexpert vid Försvarshögskolan, berättar i fyra korta filmer om vad man behöver tänka på när man leder i en lågintensiv kris som pandemin är. Till utbildningen finns presentationsmaterial samt material för egen och/eller kollegial reflektion. Utbildningen vänder sig till ledare och medarbetare i ledarroller.

Lektionsdesign
En av AcadeMedia Academys mest populära utbildningar under 2020 var ”Lektionsdesign” med specialpedagogen Helena Wallberg. Utbildningen handlar bland annat om att möjliggöra en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. Utbildningen vänder sig i huvudsak till lärare och pedagoger inom grundskola och gymnasieskola. Även lärare vid vuxenutbildning kan transferera innehållet till sin kontext.

Meditation
Under våren erbjuder AcadeMedia digital träning i mindfulness. Meditation är ett enkelt och effektivt verktyg för att kunna bli mer närvarande och medveten, vilket i sin tur leder till ett förbättrat välmående. Meditationerna är på morgon- och lunchtid. Det krävs inga förkunskaper för att delta.

Workshop om självledarskap
I en föränderlig värld behöver vi ha en god inre kompass för att agera på ett sätt som skapar utveckling och samtidigt främjar välmående. Här är det viktigt att kunna  öka vårt självledarskap och vår förmåga att arbeta värdebaserat. . Nu kan du som chef boka in en workshop i självledarskap till ditt arbetslag.

Öppna hus
Nu finns en utbildningsyta i utbildningswebben med stöd för rektorer och medarbetare som är involverade i digitala öppna hus. Informationen har tagits fram i samarbete med Teoretiska gymnasieområdet. Ytan innehåller fyra filmer om bl.a. att välja innehåll och förbereda sig inför öppna hus samt tips som rör teknik, ljud och ljus.

Har du frågor eller tankar om en utbildning? Mejla academy@academedia.se