Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förbättring av kommunikation i ärenden via servicewebben

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag går det att svara på det mail som kommer när man lägger ett ärende i servicewebben. Det är på ett sätt bekvämt, men det ökar antalet mail, det är dessutom svårt att följa ärenden om kommunikation sker både i systemet och via mail. Ett tredje problem är att det ofta läggs med personuppgifter i ärenden, om de hamnar i mailet uppfyller vi inte de krav som GDPR ställer.

Därför kommer möjligheten att svara på mail att stängas av, all kommunikation när det gäller ärenden flyttar alltså över till servicewebben. Förändringen sker den 26 februari. Från den dagen får alla som svarar på mailet ett automatiskt svar som hänvisar till ”mina ärenden” på servicewebben.

Så här går det till

När handläggaren skickar ett mail att det finns en uppdatering av ditt ärende kommer du alltså inte att kunna svara på det mailet. Gör du det ändå får du ett automatiskt genererat svar med en hänvisning till ”mina ärenden” i servicewebben. All återkoppling till handläggaren behöver således alltid ske inne i respektive ärende i servicewebben.

Det kommer att bli enklare för alla, inte minst för dem som har flera olika ärenden igång samtidigt. Inne i ”mina ärenden” kan du enkelt se vilken eller vilka avdelningar som arbetar med dina ärenden och vilken bearbetningsstatus respektive ärende har. Dessutom är det enkelt att svara på uppföljningar från din handläggare, du kan bifoga filer om du behöver och du kan till och med stänga ditt eget ärende om det löst sig på annat sätt. Utöver detta blir det effektivare för dig eftersom du enkelt kan gå tillbaka till tidigare ärenden och ta del av presenterade lösningar vid eventuella återkommande problem.