Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Snart dags för Teacher Tech Summit

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 17 april är det Teacher Tech Summit, en internationell digital konferens som riktar sig till lärare världen över. På konferensen ska lärare från olika länder dela med sig av erfarenheter och ge praktiska tips inom edtech. Från Sverige medverkar Johan Skoghäll, lärare på LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping.

Den globala pandemin har visat att skolor behöver anpassa sig till nya metoder för att säkerställa att eleverna fortsätter att få utbildning av hög kvalitet. Det här har ställt nya krav på hur lärare använder digitala hjälpmedel. På Teacher Tech Summit berättar lärare om sina erfarenheter inom bland annat följande områden:

  • Hur man utformar inlärningsupplevelsen i en digital miljö
  • Hur man skapar gemenskap på distans
  • Hur man skapar bra digitalt undervisningsinnehåll
  • Hur man jobbar med bedömning på distans

Tre lärare har valts ut som master class-inspiratörer, en av dem är Johan Skoghäll lärare i medieproduktion och e-sport på LBS Kreativa gymnasiet i Jönköping.

Teacher Tech Summit sänds live lördagen den 17 april kl 13-16.

Läs mer och anmäl dig här