Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Administratörer inom hela AcadeMedia träffas digitalt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under pandemin har den digitala arenan förändrats och möjligheterna till att träffa kollegor från hela landet har ökat. AcadeMedia Academy som tidigare anordnade en hel del fysiska utbildningar har ställt om till webbaserade utbildningar. Nästa vecka startar ett nytt inspirationsprogram för administratörer och intendenter från alla verksamheter i AcadeMedia. 

– Det är många som hört av sig och uttryckt att det saknas ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte. Vi vet att administratörer och intendenter är en otroligt viktig funktion, ett slags kugghjul för att allt ska fungera i verksamheterna. Jag vet att de har gjort ett fantastiskt jobb och varit ovärderliga under pandemin. Nu vill vi skapa en arena där de får gemensam inspiration och kompetensutveckling, säger Lisa Oldmark, HR-direktör och chef för AcadeMedia Academy. 

Temat på den första träffen är “Motivation och balans i pandemin”. Psykologen Oskar Henriksson från Psykologifabriken kommer att dela med sig av tips på hur man kan tänka och aktivt arbeta för att orka hålla i och hålla ut ett tag till under pandemin. Det kommer också att handla om hur man kan stärka sig själv i sin roll genom självledarskap. 

– Inför träffarna i vår har vi träffat en referensgrupp som har gett oss värdefull information om allt från vilka teman som är intressanta till hur vi ska lägga upp innehållet. Den första träffen har redan 140 anmälda från verksamheter över hela landet. Vi ser verkligen fram emot att starta igång, säger Anna Berg från AcadeMedia Academy. 

Här hittar du en länk till anmälan