Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia Academy förbereder studenter för VFU

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hallå där Jessica Svedlund, utvecklingsstrateg på AcadeMedia Academy! Du ska föreläsa för studenter på KTH:s program för blivande lärare och ingenjörer idag. Vad ska du prata om?

– Jag kommer prata om hur man gör för att få ut så mycket som möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. De som lyssnar är studenter som precis ska gå ut på sin första VFU. Föreläsningens innehåll bygger på frågor som studenterna har skickat till Academy i förväg.

– Det kommer framför allt att handla om förväntningar, auskultation, ledarskap i klassrummet och lektionsdesign. Studenterna vill bland annat veta hur man göra för att bli en bra ledare, hur man skapar en minnesvärd lektion och vad man ska fråga sin handledare. 

Hur ser samarbetet mellan AcadeMedia och KTH ut?

– Samarbete rör AcadeMedia och KTH:s elevkår för studenter som tar en dubbelexamen, som civilingenjör och gymnasielärare. Samarbetet har pågått sedan 2018 och drivs av det Teoretiska gymnasieområdet tillsammans med Academy.

– Syftet med samarbetet är att ge studenterna en inblick i hur det är att jobba som lärare och inspirera dem att välja läraryrket i framtiden. Varje år arrangeras ett antal inspirationsföreläsningar på teman som studenterna har önskat.

Varför är det viktigt med VFU?

– När det gäller VFU tycker jag att det är den viktigaste komponenten av lärarutbildningen. Här har studenterna möjlighet att känna på yrket och omsätta de kunskaper de fått från högskolan eller universitetet i verkligheten och lära känna skolmiljön. VFU är ett fantastiskt övningstillfälle där studenterna kan följa med på möten, ta del av lektionsplaneringar och auskulterade hos lärare.

– När jag själv gjorde min VFU en gång i tiden tyckte jag att samtalet och reflektionen kring undervisningsfrågor och hur undervisningen kan utvecklas med mina handledare var väldigt givande.