Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lärare ska hyllas – nominera nu!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Just nu nominerar elever i Sveriges skolor lärare de vill ska uppmärksammas på Lärargalan. Samtidigt är den internationella Global Teacher Prize öppen för alla att nominera till, prissumman här är hela 1 miljon dollar. 

AcadeMedias huvudägare Mellby Gård är sedan flera år samarbetspartner och sponsor till Lärargalan. I år sitter dessutom Mellby Gårds VD, Johan Andersson, i juryn för det internationella lärarpriset Global Teacher Prize. 

– Vi tycker att Lärargalan och Global Teacher Prize är två utmärkta initiativ som ligger helt rätt i tiden. Lärarna har ett oerhört viktigt uppdrag och de är den yrkesgrupp som i högsta grad är med och formar vår framtid, säger Johan Andersson.

Priserna delas ut till lärare som gjort en stor insats för sina elever och läraryrket. Både år 2020 och 2019 vann två av AcadeMedias skolor den hedervärda titeln “Årets gymnasielärare”.  Förra året vann Gabriella Nylén Zitting, yrkeslärare inom vård- och omsorgsprogrammet på Drottning Blankas Gymnasieskola i Stockholm och 2019 vann Björn Grönqvist, historie- och samhällslärare, på Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad. 

Johan Andersson tycker att det är viktigt att uppmärksamma alla fantastiska insatser som görs av lärare runt om i landet och i världen. 

– Lärare har verkligen gjort en extraordinär insats för att samhällen ska fungera och barn och elever ska få sin utbildning trots svåra tider i världen, säger Johan Andersson. 

Här nominerar du

Läs mer om Lärargalan och nominera.

Läs mer om Global Teacher Prize och nominera.