Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Se Teacher Tech Summit i efterhand

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Teacher Tech Summit är en internationell digital konferens som riktar sig till lärare världen över. Nu kan du se hela konferensen eller föreläsningen som Johan Skoghäll, lärare på LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping, höll i efterhand.

Den här gången handlade Teacher Tech Summit bland annat om:

  • Hur man utformar inlärningsupplevelsen i en digital miljö
  • Hur man skapar gemenskap på distans
  • Hur man skapar bra digitalt undervisningsinnehåll
  • Hur man jobbar med bedömning på distans

Under konferensen delade lärare från olika länder med sig av erfarenheter och ge praktiska tips inom edtech.

Från Sverige och AcadeMedia medverkade Johan Skoghäll, lärare på LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping. Johan var utvald att dela med sig av tips och råd kring att skapa digitalt innehåll i undervisningen.

Nu kan du ta del av hela konferensen sin helhet och Johans i föreläsning på utbildningswebben.
Läs mer och se här.