Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Möjlighet till hemtester för att stoppa smittspridning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Texten uppdaterad 2021-05-11

Nu finns det möjlighet att göra snabbtester för hemmabruk (hemtester) inom AcadeMedias verksamheter. Hemtesterna för covid-19, som just nu håller på att skickas ut till enheter runt om i landet, erbjuds vid utbrott på en förskola, skola eller enhet för vuxenutbildning. Testerna är en extra trygghetsåtgärd som gör det möjligt att snabbt se till att smittade men symtomfria medarbetare och elever stannar hemma.

Hemtesterna ersätter inte de PCR-tester som alla som varit i nära kontakt med en smittad person ska göra.

– Det känns bra att kunna erbjuda våra verksamheter den här möjligheten och vi både hoppas och tror att hemtesterna kan bidra till ökad trygghet. Om vi med hjälp av de här testerna snabbt kan identifiera smittade men symtomfria personer så att de snabbare kan isolera sig hemma är det naturligtvis väldigt bra, säger Paula Hammerskog, krisledare och ansvarig för coronafrågor inom AcadeMedia.

Även boka tid för PCR-test

Snabbtester i olika former används redan på många arbetsplatser, bland annat inom vård och omsorg. Inom AcadeMedia ska hemtesterna erbjudas på enheter där personer har testat positivt för covid-19. Det är endast symtomfria personer som varit i nära kontakt med de konstaterat smittade på enheten som kommer att erbjudas hemtest. Alla som erbjuds det ska också boka tid för PCR-test via 1177.se eller hos vårdcentralen, eftersom alla som varit i nära kontakt med en smittad person ingår i regionernas smittspårning.

Kunna agera snabbare

Det främsta syftet med hemtesterna inom AcadeMedia är att utan fördröjning kunna hitta personer som är smittade, men ännu inte visar symtom. Enligt de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kan nämligen personer som väntar på resultat från PCR-test arbeta och studera som vanligt.

– Det innebär att personer som är smittade men inte visar symtom kan smitta andra medan de väntar på först PCR-test och sedan på provsvar. Det är en process som kan ta flera dagar och som skapar en del oro. Med hemtesterna får vi svar inom 20 minuter, och vi hoppas att det kan bidra till att minska oron, säger Paula Hammerskog.

Barn som är yngre än sex år kommer inte att erbjudas hemtester och de som är under 15 behöver samtycke från vårdnadshavare.

Fakta om hemtesterna

  • Testerna håller på att distribueras i detta nu och inom kort kommer samtliga enheter ha tillgång till dem (uppdaterat 2021-05-11).
  • Information om var just din enhets hemtester finns får rektor eller motsvarande information om.
  • De verksamheter som får möjlighet att erbjuda hemtester inom AcadeMedia är 100 förskolor, 73 grundskolor, 153 gymnasieskolor och de enheter inom vuxenutbildningen som har närundervisning, samt medarbetare som arbetar på enheter som har distansundervisning.
  • Testerna får enbart användas när någon som varit på skolan/enheten har testats positivt för covid-19. Testet ska inte erbjudas personer som uppvisar ens mycket lindriga symtom och vill veta om de har covid-19, dessa personer ska stanna hemma och boka tid för PCR-test genom 1177.se.
  • Testerna ersätter inte sjukvårdens PCR-test utan är till för att snabbt kunna identifiera smittade men symtomfria individer. Alla som gör hemtestet ska också göra ett PCR-test via regionen, även om de inte själva uppvisar symtom.
  • Testerna som erbjuds är av fabrikatet Humasis.

Läs rutinen för snabbtester för hemmabruk

Kontaktperson: Paula Hammerskog, coronaansvarig och krisledare, 073-334 87 50.

#Corona