Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hur ska lärare få mer tid till undervisning?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den frågan och hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan ska få bättre förutsättningar att klara grundskolan, diskuteras på ett webbinarium som SNS arrangerar den 11 maj. Medverkar gör bland annat utbildningsminister Anna Ekström och Petter Brobacke, utbildningschef på AcadeMedia Academy.

I samband med SNS webbinarium redogör regeringens särskilda utredare Anna Westerholm för sin utredning ”Mer tid till undervisning” (SOU 2020:01), som hon la fram till regeringen den 26 april 2021.
Westerholm hade bland annat i uppdrag att undersöka hur fler elever ska ges förutsättningar för att bli behöriga till gymnasieskolan. Hur nyanlända elever ska få mer tid för undervisning och hur olika stödinsatser som läxhjälp, lovskola ska utformas, samt möjligheterna till en förlängning av skolplikten för dem som riskerar att inte nå målen.

– Det är bra att utredningen har tagit ett helhetsgrepp kring frågan hur undervisningen kan utformas så att fler når målen, och att de olika förslagen måste ses utifrån en helhet. Samtidigt är förstås viktigt att utrederan slår fast att det som har störst betydelse är att undervisningen håller hög kvalitet samt att vi undersöker hur vi kan frigöra mer tid för just undervisning i lärarnas vardag, säger Petter Brobacke.

Utredningens förslag och möjligheterna att realisera dem ska diskuteras på webbinariet av: Anna Ekström (S), utbildningsminister, Therese Nilsson, docent i nationalekonomi, Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy och utredaren själv.

Tid och dag

Tisdagen den 11 maj kl. 15.30-16.30.
Webbinariet är ett arrangemang av SNS och går att titta på i efterhand.

Läs mer och anmäl dig här