Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Uppskattat talangprogram startar för sjunde gången

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Urvalsprocessen är i hamn och nu står 27 medarbetare redo att gå den sjunde upplagan av AcadeMedias talangprogram som startar i höst. I sin hand har de en individuell handlingsplan i självledarskap som de kommer att ha med sig på det som för många blir en personlig utvecklingsresa. 

Alla som nomineras till talangprogrammet bedöms ha potential att bli chefer i framtiden. I år nominerades 70 medarbetare av sina chefer – en av dem är förskolläraren Siri Nestius som nu också är en av 27 antagna talanger. 

-Det har varit en spännande urvalsprocess som fått mig att fundera kring mitt ledarskap. På talangprogrammet hoppas jag få möjlighet att fördjupa de här tankarna ytterligare och bena ut vilken typ av ledare jag vill bli i framtiden, säger Siri Nestius som jobbar på Pysslingen Förskolor Höjden. 

-Jag ser fram emot att reflektera kring ledarskap tillsammans med personer från andra verksamheter än förskolan, och diskutera vilket ledarskap vi inom AcadeMedia strävar efter, säger hon. 

Höga betyg från tidigare deltagare

En utvärdering där 100 tidigare deltagare tillfrågats om hur de upplevde talangprogrammet visar att 9 av 10 tycker att det har hjälpt dem i deras yrkesroll. 93 procent av de tillfrågade, som även inkluderar personer som idag jobbar i andra organisationer, skulle rekommendera AcadeMedia som arbetsgivare. 

Förra årets program fördröjdes på grund av pandemin och kommer att avslutas under hösten – parallellt med att den sjunde upplagan pågår. En av deltagarna är Rebecca Wallentin som jobbar som utbildningsledare på Hermods yrkeshögskola. 

-Talangprogrammet har överträffat mina förväntningar. Vi förbereddes på att det skulle bli en personlig utvecklingsresa, men efter varje träff har det ändå slagit mig hur tankar och reflektioner tagit fart. Helt plötsligt ser jag situationer, och mitt eget agerande i dessa, på ett helt nytt sätt än tidigare. Det är en otroligt häftig känsla, säger hon. 

“Våga vara öppen och prestigelös”

Emma Simonsson gick talangprogrammet 2018/19. När hon nominerades jobbade hon som slöjdlärare, förstelärare och arbetslagsledare – idag är hon rektor på grundskolan Vittra Samset i Jönköping.  

-Jag har aldrig sett mig själv som en ledare, det har bara blivit så att jag tillfrågats om nya uppdrag med ökat ledaransvar. Det innebar att jag fick jobba en del med min självbild under talangprogrammet och försöka reda ut vad som gör mig till en ledare, och om jag verkligen ville bli det, säger hon. 

Hon har ett medskick till alla som ska gå talangprogrammet till hösten. 

-Att våga vara öppen och prestigelös är mitt bästa råd, och att ta hjälp av varandra i alla de processer som ni kommer att gå igenom tillsammans, säger Emma Simonsson. 

”Höga krav på oss som organisation”

Ett av AcadeMedias medarbetarlöften är att alla ska ha en bra chef. Det finns också en uttalad ambition att varannan chef ska rekryteras internt.

– Detta ställer höga krav på oss som organisation och vår förmåga att identifiera framtida ledare, och ge dem rätt förutsättningar att utvecklas i sitt ledarskap. Vi vet att bra ledarskap är viktigt för att nå goda resultat, och talangprogrammet är en central del i vårt arbete med att säkerställa att vi har bra chefer även i framtiden, säger Lisa Oldmark, HR-direktör.

Fakta om AcadeMedias talangprogram 

 • Talangprogrammet drivs och utvecklas av AcadeMedia Academy på uppdrag av koncern-HR, som en del av AcadeMedias kompetensförsörjningsstrategi.
   
 • Alla chefer i koncernen uppmuntras varje år att nominera medarbetare som har potential och vilja att kliva in i en chefsroll inom två år. De som nomineras antar sen nomineringen genom att aktivt söka till programmet.
   
 • Urvalsprocessen består av tester, intervjuer och motivering från den chef som nominerat. Testerna baseras på AcadeMedias chefsprofil. Alla som deltar i urvalsprocessen erbjuds individuell återkoppling i efterhand, kring styrkor och utvecklingsområden
 • Som förberedelse inför programmet får de antagna talangerna delta i en gemensam uppstart (Development Center) med gruppövningar, presentationer och inspirationspass. Efter detta får de individuell återkoppling som ligger till grund för handlingsplanen i självledarskap som de ska ta fram och ha med sig under programmets gång.
   
 • Här kan du läsa mer om AcadeMedias talangprogram.

#AcadeMedia Academy #Talangprogram