Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Snabba lösningar på vanliga IT-frågor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det terminsstart och de flesta medarbetare har kommit tillbaka efter semestern. Det innebär att många vill komma i kontakt med IT servicedesk. Det kan medföra att väntetiderna just nu blir längre än normalt.

Många av de frågor som kommer in kan du hitta svar på själv, du slipper då vänta i telefonkö och löser därför troligen problemet snabbare. Gå in på servicewebben och använd sökfunktionen. Du kan också chatta med IT, det går ofta fortare än att ringa.

Några tips:

 • Den i särklass vanligaste frågan är den om lösenord. Har du glömt ditt lösenord går du till https://konto.academedia.se/ för att återställa det. Om du inte kan återställa beror det på att du inte registrerat dig, då behöver du ringa IT servicedesk. Prova dock alltid först att återställa själv.
 • Om du har problem med din dator, gör så här innan du kontaktar IT servicedesk.
  – Starta om datorn (stäng inte av, det är viktigt att du just startar om). Detta löser många av de problem som kan uppstå.
  – Om omstart inte hjälper, ha gärna serienumret på din dator framme när du ringer.
  – Starta programmet TeamViewer innan du ringer IT, du behöver ett så kallat TeamViewerID för att få bra hjälp. Om du inte har TeamViewer, hämta det här http://remote.academedia.se.
 • Om du redan lagt ett ärende och vill komplettera eller följa upp det, gå till servicewebben och klicka på ”Mina ärenden”. Där kan du lämna meddelanden och ställa frågor om hur det går. Om du ringer, ha alltid ditt ärendenummer framme.