Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Uppdaterade corona-riktlinjer inför höststart

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu kommer många tillbaka från semestern och vi vill därför passa på att informera om några viktiga uppdateringar kopplat till corona. För att underlätta i ditt arbete har vi samlat de riktlinjer som nyligen uppdaterats.

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att all undervisning ska bedrivas på plats i skolans lokaler från höststarten. Vi behöver vara särskilt försiktiga för att undvika smitta. I riktlinjen finns mer information om riskbedömningar, snabbtester och hur vi kan kommunicera till elever och vårdnadshavare med mera.

AcadeMedia fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att kontoren fram till den 30 september i stort sett är stängda. Mycket tyder på att man under förutsättning att smittspridningen är under kontroll därefter kommer att lätta på detta råd.

AcadeMedia har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att när så är möjligt ska möten genomföras digitalt istället för fysiskt i början av höstterminen 2021.

För att minska risken för smittspridning ska resor i tjänsten endast göras om de definieras som synnerligen viktiga för att kunna utföra en arbetsuppgift. Beslut om en resa ska genomföras eller inte tas av närmaste chef.

Håll dig uppdaterad genom att titta på AcadeMedias samlingssidor om corona. Där finns också svar på vanliga frågor, riktlinjer och mallar. Här hittar du alltid de senaste uppdateringarna som gjorts i exempelvis riktlinjer.