Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Medarbetare får lära sig om världens bästa utbildningssystem i höst  

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I oktober startar en ny, internationell utbildning för personer som leder skolors utvecklingsarbete. Utbildningen har tagits fram exklusivt för AcadeMedias medarbetare, i samarbete med den brittiska forskaren Lucy Crehan, som blivit känd för att åka runt i världen och jämföra olika framgångsrika skolsystem.  

Den svenska skolan sticker ut positivt i mätningar som rör kunskaper i samhällskunskap och färdigheter kring medborgarskap.  I andra delar  finns det utrymme för förbättring. 

– Alla länder kan lära av vad som händer utanför deras gränser, och Sverige är inget undantag. I den här utbildningen kommer vi att undersöka vad skolor i Sverige kan lära sig av andra system, särskilt de som klarar sig bra i internationella tester, säger Lucy Crehan.

– Utbildningen är delvis baserad på en magistermodul som jag undervisar i vid University of Buckingham, men den är självklart anpassad efter svenska förhållanden. 

Utbildningen startar i oktober, och redan nu kan ledare nominera personer till den. Som deltagare får man ramar och verktyg som hjälper skolan att utveckla sitt förändringsarbete kopplat till kvalitet i undervisningen. 

– Vi kommer att gå igenom vad de länder som har toppresterande system har gemensamt och hur de använder styrdokumenten för att nå dit. Vi kommer även att titta på hur man skapar en välfungerande lärandekultur för lärare samt gå igenom viktig internationell forskning kring exempelvis effektivitet och tänkandets och kunskapens natur, säger Lucy Crehan. 

De som går denna utbildning kommer att få mer kunskap om hur man skapar en kultur där lärare samarbetar med och lär av varandra. Lucy Crehan kommer också att dela med sig av processer för samarbete, processer som har utvecklats och förfinats i många år i andra länder. Allt med eleverna i fokus. 

– Jag hoppas att deltagarna får med sig verktyg för hur man organiserar tiden för att maximera elevernas lärande.

Vill du som chef nominera en medarbetare till utbildningen? Läs mer och gör det här. Nomineringen är öppen till den 27 augusti.